Bildet viser studenter og professor samlet i en halv ring utenfor bygget til Oceanlab. Det er sol på fasaden med OsloMet-logo, og brå himmel i bakgrunnen

ACIT-studentene får ny møteplass på Oceanlab

Studentene på masterstudiet i anvendt data- og informasjonsteknologi (ACIT) møtes på det nye senteret for havforskning og teknologiutvikling, hvor de kan teste ut ideer og inngå spennende samarbeid.

– Det er gull verdt at studentene får et eget sted å knytte praksis opp mot teori. De får mulighet å teste ut egne ideer ved å lage nye prototyper, sier professor Tiina Komulainen ved OsloMet.

– Oceanlab muliggjør studentenes egne utviklingsprosjekter på en unik måte. 

Allerede ved studiestart ble de nye masterstudentene introdusert til anlegget og utstyret ved Oceanlab – havlaboratoriet, som blant annet inkluderer undervannsroboter og droner. 

Komulainen understreker viktigheten av at studentene får jobbe praktisk med ideene sine:

– Kunnskaper i robotikk og reguleringsteknikk, samt ferdigheter i prototyping er sentrale for å kunne utvikle og teste nye produkter og tjenester relatert til marin transport, offshore fiskeoppdrett, ulike typer fornybar energi fra havet og havforskning, sier hun.

Bilde av masterstudentene og professoren samlet ved bassenget utendørs hvor undervannsroboten er. Professoren forklarer ivrig, og studentene ser til å lytte oppmerksomt.

Professor Alex Alcocer forklarer masterstudentene hvordan undervannsroboten fungerer. Foto: Olav-Johan Øye

Oceanlab blir sentral i studiet ved at studentene får mulighet å delta på forskningsprosjekter, prosjektoppgaver i ACIT-emner, skrive masteroppgaver og delta i workshops. 

Det er gull verdt at studentene får et eget sted å knytte praksis opp mot teori. – Professor Tiina Komulainen

Oceanlab har gode arealer til prosjektsamarbeid, så studentene får også korte faglige gruppeoppgaver rundt temaene i Oceanlab.

Bilde av undevannsrobot i det lille bassenget utenfor Oceanlab. Roboten er firkantet, lyseblå og svart, og noen få titalls centimeter lang og bred.

En av undervannsrobotene i bassenget utenfor Oceanlab. Foto: Olav-Johan Øye

Masterstudiet i anvendt data- og informasjonsteknologi (ACIT) gir deg ekspertutdanning i design, utvikling, bruk og vedlikehold av datateknologi, elektronikk og programvare på områder av stor betydning for det moderne samfunn.

På bildet øverst i artikkelen ble årets nye studenter tatt imot av Oceanlab-manager, professor Alex Alcocer, som presenterte mulighetene senteret byr på. Foto: Olav-Johan Øye.

 

Publisert: 26.08.21 | Kari Anne Røysland