Portrettbilde av Astri Ziesler ved kontorpulten.

Videreutdanningsstudiet i billedterapi 20 år

Videreutdanningsstudiet i billedterapi ved Institutt for estetiske fag er 20 år! Det ble feiret med stort jubileumsseminar i samarbeid med Norsk forening for billedterapi. I spissen for det hele stod nestor, førstelektor og billedterapeut Astri Ziesler som har vært med helt fra starten.

– Det er veldig stas å fylle 20 år. Studiet har gått kontinuerlig siden 1998, og vi har i alt utdannet rundt 160 personer. Det er verd å feire!

– Høsten 1998 begynte de første prøvekaninene, sier Astri med et smil.

– Da gikk studiet over åtte måneder, med fem samlinger á tre dager.

I 1999 vedtok man å opprette et nytt studium på 10 + 10 vekttall (tilsvarer 60 studiepoeng i dag) og første kull startet i 2000. Studiet som går på deltid over to år, er nå på sitt niende kull med billedterapistudenter. Studiet er tverrfaglig, søkerne har bachelor i helse-, sosialfag eller pedagogikk, så her samarbeider førskolelæreren med psykologen om bilder og oppgaver.

 

Alternativ til ordinær samtaleterapi

Hva var bakgrunnen for at du og flere i miljøet ønsket å starte opp dette studiet?

– Den gang var det kun noen få billedterapeuter i Norge, alle med utdanning fra utlandet. Det var mange som ønsket utdanningen og flere så behovet, særlig innen psykiatri, som et alternativ eller tillegg til ordinær samtaleterapi.

– Billedterapi handler ikke om tegneferdigheter, det man tegner, maler eller modellerer blir som det blir. Det handler om et annet uttrykk enn ord, eller som kan føre til at man finner ord.

På nettsiden til Norsk forening for billedterapi defineres billedterapi slik: En behandlingsform som anvender skapende arbeid med bilder som kommunikasjon i en terapeutisk relasjon. Ved å utrykke seg gjennom tegning, maling, collage samt forming i leire eller andre materialer kan den enkelte få kontakt med sin indre verden på en annen måte enn bare gjennom ord. I billedterapi er det ikke nødvendig med tegneferdighet, men å arbeide med bilder kan utvikle evnen til å uttrykke seg og forstå seg selv på en dypere måte. Ved å se på bildet og utforske det sammen med en billedterapeut, kan en få tilgang til tanker og følelser som det har vært vanskelig å oppnå kontakt med i en ren verbal terapi.

Billedterapi nyttig for mange

Hva har utdanningen betydd for miljøet i Norge?

– Vi ser at det nå er flere klientgrupper, brukere eller elever som får nytte av billedterapi, og våre studenter har praksis/arbeid både i barnehage, skole, voksenopplæring, asylmottak, ulike behandlingssteder innen psykisk helsearbeid, rehabilitering, kreftomsorg og eldreomsorg.

Billedterapi benyttes i dag i behandling av de fleste psykiske lidelser og i tillegg har billedterapi vist seg å ha verdi ved behandling av sorg og kriser og begynnende utbrenthet.

 

Treg start

Selv om billedterapistudiet nå kan feire 20 år, var veien frem til oppstart kronglete. Den første utdanningskomiteen for billedterapi ble dannet allerede i 1981. Og i 1991 ble en innstilling om 2 år heltidsutdanning i musikk-, dans- og billedterapi levert, men fikk avslag. I 1994 henvendte miljøet seg Høgskolen i Akershus med spørsmål om å opprette en ett-årig utdanning og etterhvert ble altså studiet startet som et samarbeid mellom Høgskolen i Oslo og Høgskolen i Akershus.

Er det noen eller noe som har vært spesielt viktig for at dere har kommet dit dere er i dag?

– Da vil jeg nevne vår pionér i faget, Åse Minde, som var først ute med å prøve å få til en utdanning på tidlig 90-tallet. Hun har fått Kongens fortjenestemedalje for sin innsats for billedterapi, spesielt for pasienter med spiseforstyrrelser.  Kirsten Røvig Håberg og Marit Akerø fra Avdeling for estetiske fag var også avgjørende medspillere da vi senere klarte å få satt i gang det første 8 måneders kurset for altså 20 år siden.

 

Bursdagsønske

Astri har mange tanker om veien videre for billedterapistudiet – og et bursdagsønske.

– I dag tar studentene 60 studiepoeng på masternivå. Både min drøm og mange av studentenes er at vi kan få til en påbygging til et fullt masterprogram.

– Vi er i positiv dialog med ledelsen her ved Institutt for estetiske fag. Så får vi se hva fremtiden bringer.

 

Feiring tre dager til ende

Men først skal 20-årsjubilanten feires skikkelig i tre dager til ende.

– Jubileumsseminaret er en faglig markering hvor vi har invitert noen av de fremste innen faget fra både Norge, Sverige og Finland, hvorav to nylig har doktorert i billedterapi.

– Seminaret skal være et treffsted for tidligere studenter og andre venner av kreative terapier. Det er satt av god tid til mingling og vi skal feire oss selv med festmiddag.

 

 

Seminaret ble avholdt november 2018. Artikkelen ble publisert første gang i desember 2018. 

 

 

Publisert: 05.04.19 | Hilde Marian Kringeland