Illustrasjonsbilde av tre blanke lyspærer. En lyspære i midten viser skarpt i bildet, de to andre er uskarpe. Svart bakgrunn.

Blokkjede gjør desentralisert energiforvaltning mulig

OsloMet starter opp ny videreutdanning i bruk av blokkjede-teknologi i energiforvaltning.

Klimaendringer har gjort det aktuelt å øke produksjonen av fornybar energi i mange land. 

Mange ønsker nå å bli mer selvstendige i produksjon og forvaltning av sine energibehov.

Produksjon av solenergi, AMS-målere som måler hvor mye egenprodusert kraft en kunde mater inn i nettet, bygningsautomasjon, batteripakker og andre energilagringsmuligheter har gjort dette mulig.

Det nye videreutdanningsemnet "Energiforvaltning ved bruk av blockchain" gir studentene kunnskaper om hvordan store og små kraftselskaper, nettselskaper, eiendomsforvaltere og sluttbrukere kan delta i markedene for egenproduksjon, energitjenester, forbrukerfleksibilitet og lagring av energi.

Studentene får innsikt i hvordan blokkjede-teknologi kan påvirke energimarkedet, og hvordan denne teknologien kan tas i bruk i forvaltning av energi. 

Enkel og sikker styring av elektrisitet

Med blokkjede-teknologi kan elektrisitet sikkert og enkelt styres, distribueres, kjøpes og selges på andre markedsplasser enn tidligere, for eksempel i avtaler mellom private aktører. Og da blir en desentralisert energiforvaltning mulig.

Gjør det mulig å spore alle digitale transaksjoner

Store norske leksikon forklarer blokkjede slik: "En blokkjede er en desentralisert og distribuert digital «regnskapsbok» som gjør det mulig å registrere, spore og synliggjøre alle digitale transaksjoner. 

En blokkjede lagrer data i blokker som linkes til hverandre ved bruk av kryptografi. Den mest velkjente bruken av blokkjeder er Bitcoin og andre kryptovaluta."

Passer for folk i bransjen

Den nye videreutdanningen kan passe for folk i bransjen med behov for videreutdanning innen energiforvaltning, og som jobber i elektro-, automasjon-, fornybar- og kraftbransjen, eller er arbeidsledige eller permittert. 
Emnet kan også egne seg for dem som vil arbeide med forvaltning av boliger, næringsbygg og smarte byer.

Satser på videreutdanning

Institutt for bygg- og energiteknikk startet utviklingen av videreutdanningsemner i 2020, og har siden fortsatt satsingen. 

–  Sterke fagmiljøer på instituttet vil utvikle emner som næringslivet etterspør, forteller instituttleder Hallgrim Hjelmbrekke. 

Energiforvaltning ved bruk av blockchain er den siste videreutdanningen innen energi.

Instituttet tilbyr også to andre emner våren 2022 for den samme målgruppen: Automasjon i bygg og Bygningsintegrerte solceller.

Institutt bygg- og energiteknikk tilbyr også flere bachelor- og masterprogrammer innen energi og miljø og byggingeniørfag, infrastruktur og transport. 

Nye studietilbud

Instituttet tilbyr nye studietilbud på masternivå fra høsten 2022: en spesialisering i infrastruktur på masterstudiet i bygg- og konstruksjonsteknikk og et masterprogram i smart mobilitet og urban analyse. 

Instituttet fortsetter sin satsing på videreutdanning basert på studieprogrammene instituttet utvikler på bachelor-, master- og doktorgradsnivå, i samarbeid med næringslivet.

Mer om videreutdanning innen energi

Stor interesse for automasjon i bygg-utdanning

Nær 70 søkere har meldt seg til en ny videreutdanning i automasjon i bygg på OsloMet.

Illustrasjonsbilde fra Pilestredet campus på OsloMet.
Mange vil lære meir om miljøvennlege bygg

OsloMet fylte raskt opp plassane til nye vidareutdanningar i bygningsintegrerte solceller og energisimulering av bygningar.

Biletet er frå innsida av operabygninga i Oslo, og viser vindauga mot aust, med utsikt mot blå himmel med skyer øvst, og bygningar i Bjørvika nedst. I midten er det bygningskonstruksjonar.
Publisert: 08.02.22 | Olav-Johan Øye