English version
Hånd som peker på et flip-over-ark med rød skrift.

Common Ground Common Future - Call for papers

Common Ground Common Future er et Erasmus+ KA2-prosjekt som har til hensikt å se hvordan arbeid med fortellinger kan styrke et individ og et felleskap gjennom kunnskap om og ferdighet i bruk av fortelling, spesielt i konfliktfylte situasjoner. Prosjektet avsluttes med en todagers konferanse på OsloMet og vi ønsker spennende og aktuelle bidrag til konferansen.

Den globale fremveksten av populisme, nasjonalisme og isolasjonisme fungerer som drivstoff i konflikter og polarisering og fører til en (sosial) uro og fremmedgjøring, og samtidig en voksende følelse av urettferdighet. Dette påvirker ikke bare enkeltpersoner og grupper, men også nasjoner.

Medier og deres "trend temaer" har blitt de virtuelle  skyttergravene for "sannhet" versus "sannhet". Aggressiviteten fra det internett forplanter seg i de fysiske omgivelsene. Konspirasjonsteorier dukker opp som reaksjon på hendelser som er så vidtrekkende at folk ikke tror på eller ikke kan forstå den offisielle versjonen.

I dette er det viktig å forstå hvordan narrativ fungerer, hvordan de fremmer visse kvaliteter framfor andre og hvordan dette kan misbrukes. I krisetider, konflikter og polarisering kan det lønne seg å bygge videre på samlende historier for å finne et godt grunnlag for en felles fremtid og en bærekraftig og trygg sameksistens. Vi må finne de fortellingen vi kan samles rundt. 

Common Ground Common Future er et Erasmus+ KA2-prosjekt som har til hensikt å se hvordan arbeid med fortellinger kan styrke et individ og et felleskap gjennom kunnskap om og ferdighet i bruk av fortelling, spesielt i konfliktfylte situasjoner. Prosjektet består av partnere fra Kosovo, Kypros, Nederland, Norge og Romania. Dette to-årige prosjektet avsluttes med en to dagers konferanse. Konferansen vil bli arrangert av Institutt for estetiske fag ved OsloMet – storbyuniversitetet følgende datoer: 30. september og 1. oktober 2021. Konferansen vil avholdes på OsloMet. 

Call for papers

Vi ønsker spennende og aktuelle bidrag til konferansen. Vi inviterer til bidrag fra akademikere, fagpersoner, masterstudenter, doktorgradsstudenter,  fortellere og andre kunstnere. Konferansetemaet oppmuntrer til et mangfold av perspektiver og forskningsorientering. Utfordringer og spørsmål ved etablerte ideer innen fortelling og muntlig fortellerkunst er også hjertelig velkomne.

Konferansespråk: engelsk, dansk, norsk og svensk. Abstraktene og biografien må være på engelsk på grunn av fagfellevurdering.

Send inn ditt abstrakt (på engelsk) på 300 ord + 3 nøkkelord, samt biografi på 200 ord (NB: abstrakt og biografi må leveres som to dokumenter) innen 15. mai.  

Abstraktene vil bli vurdert i forhold til mål, metode, teorigrunnlag og tentative funn. 

Vennligst adresser ditt bidrag til en av følgende kategorier:

  1. Session (20 min. + 10 min. Q&A)
  2. Performance-lecture (20 min. + 10 min. Q&A)
  3. Workshop (1-3 timer)
  4. Fortellerforestilling (30 min. til 1 time)

Bidragene blir fagfellevurderte. For å forenkle gjennomgangsprosessen er forfattere ansvarlige for å fjerne all identifiserende informasjon fra sine abstrakter. Forfatternavnet i selvsiteringer må erstattes med "forfatter" i sitater, referanseoppføringer og fotnoter i tekst.

Send ditt abstrakt og din biografi til heidid@oslomet.no. Merk e-posten med Common Ground Common Future-konferanse.

Datoer:

Mer informasjon om prosjektet Common Ground Common Future (commongroundcommonfuture.eu).

Spørsmål? Ta kontakt med:

    Laster inn ...
    Publisert: 26.02.21 | OsloMet