Portrett av Hilde Tørnby

De magiske bildebøkene

Ved å bruke bildebøker i engelsk og andre fag kan både elever og lærere utforske mange ulike tema i skolehverdagen.

– Jeg ønsker å inspirere til å skape annerledes skoletimer, slik at elevene kan leke og snakke engelsk uten at de blir engstelige for å bruke engelsk, kanskje til og med uten å tenke på det, sier førstelektor Hilde Tørnby ved Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning. – Til dette er bildebøker godt egnet. 

Tørnby har skrevet boka Picturebooks in the classroom. Boka er et nybrottsarbeid fordi det ikke finne stilsvarende I det norske eller europeiske markedet. Derfor valgte hun å skrive på engelsk. Selv underviser hun lærerstudenter i engelsk og bruker mye bildebøker.

– Gjennom bildebøker får elevene også lese en hel autentisk tekst på engelsk, sier Tørnby. – I bildebøker er det visuelle vel så viktig som ordene. Bildene gir lesestøtte, de utfyller tekster, forteller litt mer og gir rom for å tenke og reflektere. 

– Dynamikken mellom bilde og tekst kan man utforske gjennom samtaler i klasserommet, og samtalene kan bidra til tverrfaglige overordnede perspektiv som livsmestring, bærekraft, medborgerskap og demokrati.

– Bildebøkene kan også være med og skape leseglede. De kan åpne døren til et litterært univers der man finner andres tanker og livsfortellinger. 

Leken tilnærming

Tørnby er opptatt av det magiske rommet som oppstår når man leser bildebøker.
– Det ligger så mange muligheter her til lekbasert læring, sier Tørnby.

Selv fikk hun oppleve dette da noen studenter i praksis på fjerde klassetrinn jobbet med den engelske bildeboka om tigeren som kom til te. Plutselig banket det på døra og en av studentene kom inn som tiger.

– Elevene ble engasjert i tigeren og spurte på engelsk fra handlingen i boka, sier Tørnby. – Bildeboka rammet inn samtalen og etter hvert gikk de over til også å spørre tigeren om mer dagligdagse ting. Alt var på engelsk. Læreren poengterte at elever som sjelden sa noe, nå var aktive i timen.

Livsmestring, demokrati og bærekraft

Boka inneholder mange forslag til bildebøker som kan brukes på alle trinn i grunnskolen. Dette gjelder også bildebøker for de nye tverrgående temaene livsmestring, demokrati og bærekraft.

– Bildebøkene kan også være inspirasjon til andre fag eller samarbeid mellom fag til tverrfaglige emner, sier Tørnby. – Boka om larven kan lett føre til matematikkoppgaver og naturfagundervisning.

I tillegg til å være engelsklærer er Tørnby også utøvende billedkunster. Hun har hatt både egne utstillinger og deltatt på utstillinger sammen med andre.

– Denne boka kommer fra dypet i meg, ettersom bildebøker er en lite utnyttet ressurs, sier Tørnby. – Bildebøker støtter elevers språkutvikling så vel som evne til refleksjon. 

– Når man jobber med autentiske bildeboktekster, må man huske at de også er et kunstverk. Picturebooks in the classroom knytter sammen vitenskapelig innsikt om bildebøker med det praktiske klasserommet og i denne sammenkoblingen får kunstnersjelen min lov til å blomstre.

Referanse

Hilde Tørnby: Picturebooks in the classroom, Fagbokforlaget, 2019 (fagbokforlaget.no)

Kontakt

Laster inn ...
Publisert: 03.03.20 | Kari Aamli