Detaljfoto av dekorasjoner på hinduistisk tempel

De mangfoldige hinduene

Det finnes rundt 1,2 milliarder hinduer i verden. En ny bok viser hvordan hinduers religion og kultur er sammenvevd med menneskers praksis.

– Det er helt bevisst at jeg kalte boka Hinduer og ikke Hinduisme, sier professor emerita Tove Nicolaisen fra Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning.

– Jeg er opptatt av hva som skjer i praksis og hvordan religionen praktiseres. Jeg ønsker å vise mangfoldet innen hindutradisjonene og hvordan hinduisme er en praksisorientert religion.

Den nye boka Hinduer bygger på Nicolaisens forskning og undervisning ved lærerutdanningen i mange år. Hun har alltid tatt med studentene til ulike templer i Oslo-området og arrangert flere studieturer til India. 

For Nicolaisen handler det om hvordan religionen fungerer i familien og i samfunnet og hvordan religion og kultur er sammenvevd med menneskers praksis.

– Selvfølgelig er innholdet i religionen også viktig, men praksisen viser hvordan mennesker tolker innholdet, sier Nicolaisen.

Gjennom tempelbesøk har lærerstudentene fått møte hinduer og opplevd hvordan ritualene praktiseres.

– Dermed kan de også forstå religionen bedre, sier Nicolaisen. – Noen forstå mer etter et tempelbesøk, mens andre blir mer forvirret. Det er mange gudestatuer og mye visuelt å se på som kan virke overveldende. Da blir for- og etterarbeid for studentene viktig. 

Både normalt og rart

– For de fleste barn og unge er det som man er oppvokst med normalt, og det andre kan bli rart og annerledes, sier Nicolaisen.

– Det som kan være dagligdags for noen, kan oppleves rart for andre.

I hindutradisjonene har det gudommelige mange uttrykk. Når kristne barn synes Ganesh med elefanthode er underlig, kan hindubarn reagere på at Jesus er spikret på et kors. I boka har Nicolaisen også latt barn komme til orde. Hun har opplevd at de ofte kan være øyeåpnere for andre.

Hinduismen er mangfoldig og den praktiseres veldig ulikt. Noen praktiserer ikke, andre praktiserer puja hjemme og andre igjen ofte i templer. Man har overgangsriter, pilegrimsteder og høytidsmarkeringer som divali. Man framsier mantraer, viser hengivenhet, ønsker å oppnå god karma og få fred.

– Når hinduer flytter til nye land i verden, kan religiøs praksis handle om å vedlikeholde kulturidentiteten og tradisjonen i opprinnelseslandet, sier Nicolaisen.

Bilde av professor emerita Tove Nicolaisen

Professor emerita Tove Nicolaisen er opptatt av religionspraksis. Foto: Kari Aamli

– Forskning og lærebøker har tradisjonelt skrevet mye om hinduer fra nord-India. I dette har ofte ikke barn med tamilsk bakgrunn kjent seg så godt igjen. Her er det to ulike tradisjoner og internt mangfold blant hinduene.

Et eksempel kan være at gudestatuene i et nord-indisk tempel er lyse, mens gudestatuene i et tamilsk tempel gjerne er mørke. Det er samme elementer som går igjen i tilbedelsen, men ulik utforming. 

Sammenlignet med enkelt utsmykkede kirkerom, som vi kan finne i protestantiske kontekster, vil katolske kirker ofte ha større likhet med hindutempler. I katolske kirker finner vi statuer, lys og røkelse. Tamilene i Norge har forøvrig bakgrunn både som hinduer og som katolikker.

– De fleste hinduer er åpne i forhold til andre tradisjoner, sier Nicolaisen. – Det er mange veier til frelse. Dette utvides også til å gjelde alle religioner.

For alle

Hinduer er skrevet for alle som vil lære mer om hinduer, men også tenkt som lærebok for studenter. Siste kapittel handler spesifikt om skole.

– Jeg ønsker at boka også skal skape forståelse for gudsbegrepet som ofte blir misforstått, sier Nicolaisen.

– De fleste hinduer mener at det bare er én gud, men det guddommelige kan vise seg på ulike måter og gjennom ulike framstillinger av gudene. 

– Barn med hindubakgrunn i skolen er ofte opptatt av at undervisningen om gudene skal være korrekt, og at man ikke skal blande dem. I hindutradisjonene er det ingen motsetning mellom enhet og mangfold. Det er også en forestilling om at en guddommelig upersonlig kraft gjennomsyrer alt.

De rundt 1,2 milliarder hinduer i verden tilhører den tredje største religionen. 

– Likevel hører vi mest om forholdet mellom islam og vesten, sier Nicolaisen.

– Dette setter mye av mangfoldet i skyggen, både i Norge og i verden. Mange mener at hinduisme er en religion for framtiden, fordi mange hinduer har et inkluderende og respektfullt syn på andre religioner.

Referanse

Tove Nicolaisen: Hinduer, Universitetsforlaget, 2018

Kontakt

Laster inn ...

Tekst og portrettfoto: Kari Aamli

Illustrasjonsfoto: Dominik Vanyi, Unsplash

Publisert: 21.03.19 | Kari Aamli