Tavle med engelske ord

Dybdelæring i praksis

Dybdelæring i skolen er noe alle snakker om. Et nytt engelskverk viser hvordan dette kan gjøres i skolehverdagen.

Universitetslektor Siri Mohammad-Roe ved Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning har over ti års erfaring som engelsklærer i ungdomsskolen. Hun vet hva som kreves når 30 fjortenåringer med ulike forventninger skal ha to timer engelsk i uka.

– Jeg fant ingen lærebok i engelsk som passet, og sammen med en kollega laget jeg en egen blogg, der vi skrev tekster og linket til relevant materiale og filmer, sier Mohammad-Roe.

– Men etter hvert så jeg at mye av systematikken i skriveopplæringen gikk tapt. Det var vanskelig å følge en rød tråd i undervisningen. Samtidig kunne ikke nettbrett erstatte boka.

Hun hadde i tillegg til ungdomsskolelærerjobben skrevet terminprøver og digitale nettoppgaver for et forlag. Da hun i 2014 ble spurt om å være med å skrive engelskverket Connect for 8. til 10. trinn, var hun veldig motivert. Nå er siste bind ferdig.

– Vi ventet på Ludvigsen-utvalget og bestemte oss for å vise hva dybdelæring i praksis gjør med engelskfaget, sier Mohammad-Roe.

– Elevene og lærerne skal for eksempel stå i ting over lang tid. Det betyr at vi må ha mange innfallsvinkler til tekstene. Vi skal analysere tekstene og jobbe med grammatikken i tekstene. Hva gjør det med teksten at den inneholder mange adjektiver? Hvordan kan denne inspirasjonen brukes i andre tekster? Elevene og lærerne skal ikke bare skumme en overflate, men tørre å bli i tekstene.

Når man jobber med tekstene skal man også få med seg flest mulig elever, og læreverket har ingen enklere versjon. Alle skal kunne jobbe med tekstene.

– Vi kommer med forslag til måter de kan løse oppgavene på. Det handler om å forstå språket, snakke engelsk, skrive og grammatikk. Ved å gi de litt flinke elevene flere oppgaver, kan læreren frigjøre tid til de som trenger det mest.

 

Mohammad-Roe har erfart at norske ungdommer eksponeres for mye engelsk tekst, og noen elever som gamer mye, leser gjerne bedre på engelsk enn på norsk. Andre blir så hektet på en engelsk bokserie at de leser hele serien.

– Men når det gjelder å snakke eller skrive, trenger elevene mye opplæring. De må motiveres til å produsere engelsk både muntlig og skriftlig, og som lærer fungerer du som en konstant inspirasjonskilde.

Seks kapitler

Hver lærebok inneholder seks kapitler og hvert kapittel starter med et kunstverk som elevene kan snakke om.

– Vi har lagt vekt på å finne gode tekster som engasjerer og gjerne er autentiske, sier Mohammad-Roe.

– Dette kan være vanskelig på 8.trinnet, fordi elevene kan for lite engelsk, samtidig som tekstene skal engasjere dem, og de føler at de lærer noe relevant.

Erfaringen fra klasserommet og lærebokskrivingen tar Mohammad-Roe med inn i undervisningen av lærerstudentene.

– Dette handler om den virkeligheten de skal jobbe i og hvordan man lager oppgaver og planlegger undervisningen, sier Mohammad-Roe. – Hva gjør du med tekstene slik at de passer alle elevene i klassen? Samtidig er det viktig at de valgene lærerne gjør, bygger på skoleforskning, hva vi vet fungerer og hvordan vi kan drive differensiert undervisning i praksis.

Mohammad-Roe ønsker at Connect skal være et godt grunnverk som man kan fylle på med egne favoritter når det gjelder dikt, noveller og spesielle deler av historien. Hun mener læreverket har fått et godt og enkelt navn – connect.

– Dette sier noe om det digitale og hvordan alle mennesker er knyttet sammen, samtidig er verden blitt mindre og alle trenger engelsk, sier Mohammad-Roe.

Engelskverket Connect består i tillegg til elevens lærerbok, også av lærerens bok, lærebok for nettbrett og en rekke digitale ressurser. Connect er solgt til Danmark, men allerede til høsten kommer utgaven for 8. trinn i revidert utgave, på grunn av de nye læreplanene.

Referanse

Tone Madsen, Emily Haegi og Siri Mohammad-Roe: Connect 10, Cappelen Damm, 2018

Kontakt

Laster inn ...
Publisert: 05.02.19 | Kari Aamli