portrett av Eivind Jacobsen

Eivind Jacobsen med fornyet åremål som SIFO-direktør

Eivind Jacobsen fortsetter på nytt åremål som direktør ved Forbruksforskningsinstituttet SIFO, ved OsloMet – storbyuniversitetet. Åremålsperioden gjelder for perioden 1.1.2020 – 31.12.2023.

Styret til Senter for velferds- og arbeidslivsforskning (SVA) besluttet 24. september å tilby Eivind Jacobsen nytt åremål som direktør ved SIFO. Jacobsen har takket ja til stillingen.

Jacobsen er sosiolog og har doktorgrad i vitenskapsstudier fra Universitetet i Oslo. Han har vært ansatt ved SIFO siden 1989, og har bakgrunn som forsker, forskningsleder og forskningssjef, og senest som direktør ved instituttet siden 2015. Gjennom tretti år har han vært med på å forme instituttet, dets forskningsagenda og offentlige profil. I tillegg har han ledet SIFO inn i SVA og OsloMet, og arbeidet med å tilpasse og innpasse og forankre instituttet ved universitetet.

– Jeg er overbevist om at SIFO får en svært god leder i de neste fire årene. Jacobsen har de beste forutsetningene for å utvikle SIFO videre til å oppfylle sitt viktige samfunnsoppdrag. SIFO et er sentralt institutt i OsloMets Senter for velferds- og arbeidslivsforskning, og Jacobsen vil spille en viktig rolle i utviklingen av dette, landets største miljø for anvendt samfunnsvitenskapelig forskning, konstaterer styreleder Christen Krogh.

 – Jeg takker for tilliten og gleder meg til sammen med de ansatte å fortsette arbeidet med å videreføre så vel som fornye instituttet for å møte forbrukernes, samfunnets og OsloMets forskings- og utdanningsutfordringer, sier Jacobsen.

Forbruksforskningsinstituttet SIFOs forskning skal bidra til å belyse og forstå forbrukets og forbrukernes rolle og betydning i samfunnet og bidra til kunnskapsgrunnlaget for forbrukerpolitikken i Norge. SIFO feirer 80 år i 2019.