Bilde fra nordvest mot Pilestredet 35

Eksterne medlemmer til fakultetsstyret

Rektor Curt Rice har oppnevnt eksterne medlemmer til fakultetsstyret for Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD).

De eksterne styre medlemmene som er oppnevnt etter forslag fra dekan Carl Christian Thodesen for perioden 1. januar 2020 – 31. juli 2023 er

  1. Lillian Olsen, administrerende direktør, Halogen Design, varamedlem Vamilla Gramstad: bærekraftsansvarlig, Virke.
  2.  Christian Nørgaard Madsen, rådgiver, Erfaring AS, varamedlem Jane Bordal, direktør i vegavdelingen, Statens Vegvesen (HR-direktør fra 01.01.2020). 
  3. Asbjørn Rolstadås, professor Emeritus, NTNU, varamedlem: Rajan Maheshwari, Country Manager, Tata Consulting Services. 
  4. Saira Basit, prodekan forskning, Institutt for forsvarsstudier, Senter for internasjonal sikkerhet, varamedlem: Olav Lysne: direktør, SimulaMet.

I tillegg er det valgt representanter for ansatte på Fakultet for teknologi, kunst og design (ansatt.oslomet.no).

De blir også med tre studentrepresentanter: Alexander Berglind, Pauline Galteland og Sandija Sulce, med vararepresentantene Hai Wei Shen, Dennis Larsen og Håkon Sikveland.

Les mer om mandat for fakultetsstyrene ved OsloMet (ansatt.oslomet.no).

Publisert: 28.11.19 | OsloMet