Deltakere fra Institutt for estiske fag og OsloMet foran en plakatvegg med reklame for konferansen. Fra venstre: Liv Merete Nielsen, Else Margrethe Lefdal, Janne Beate Reitan, Tore Andre Ringvold, Irene Brodshaug, Anita Neuberg, Peter Haakonsen, Randi Veiteberg Kvellestad og Eva Lutnæs

Eva med beste artikkel – igjen!

I sommer var en stor gjeng fra forskningsgruppa Design Literacy i London på den internasjonale forskningskonferansen Academy for Design Innovation Management (ADIM). Mange av Institutt for estetiske fags utsendte deltok med paper og professor Eva Lutnæs stakk enda en gang av med pris for «Best Paper», for hele konferansen.

Prisen fikk hun for artikkelen «Framing the concept design literacy for a general public».

– Prisen jeg har fått er «Top III Paper» som vil si at det er en av de tre artiklene som ble valgt ut blant over 100 fra hele konferansen.

Vågalt prosjekt

– Ideen min til konferansen var egentlig å knytte begrepet Design Literacy (designkompetanse) til prosjekter i grunnskolen. Både til egne prosjekter fra Ener ungdomsskole og fra en database jeg har etablert i postdoktorperioden med oppgavetekster fra hele landet, forteller Eva.

– Da jeg startet på artikkelen ble det klart for meg at selve begrepet Design Literacy var for lite konkretisert – forskningsfeltet var ikke klart til å møte praksisfeltet enda.

– Før jul kastet jeg meg derfor ut i et vågalt prosjekt, nemlig å se om jeg kunne klare å komme frem til en tydeligere definisjon av begrepet Design Literacy med utgangspunkt i de tekstene som var skrevet internasjonalt.

Professor Liv Merete Nielsen ga Eva grønt lys til å gjennomføre prosjektet, for som leder av forskergruppa Design Literacy synes hun OsloMet skulle være i førersetet for dette.

– Jeg var lenge usikker på om det skulle gå og da er det jo ekstra gøy at det ender med en pris, smiler Eva.

OsloMet medarrangør

Loughborough University, avdeling London, var vertskap for konferansen i samarbeid med flere internasjonale partnere, blant annet OsloMet. Professor Liv Merete Nielsen ledet tracken ‘Design literacy enabling critical innovation practices’ der Lutnæs’ og flere andre paper fra OsloMet ble presentert.

Gjengen fra forskergruppa Design Literacy holdt også en workshop der målet var å få til et internasjonalt samarbeid rundt Design Literacy, og på konferansen ble ‘The international network for Design Literacy’ etablert.

Setter fagfeltet på kartet!

Eva mottok i fjor pris for «Best Paper» da hun deltok på E&PDE-konferansen (International Conference on Engineering and Product Design Education). Konferansen samler pedagoger, utøvende og studenter fra produktutvikling, ingeniørfag og industriell design samt representanter fra næringslivet, for å diskutere aktuelle utdanningsspørsmål og dele nye perspektiver på høyere utdanning innen design. Den gang fikk hun prisen for artikkelen «Creativity in Assessment Rubrics». Imponerende!

Instituttleder ved Institutt for estetiske fag, Eirin Sæther, er også imponert.

– Jeg bli veldig stolt på vegne av instituttet, det er en meget attraktiv utmerkelse og Eva bidrar virkelig til å sette sitt fagfelt og oss på kartet, sier Eirin.

Forskningsgruppa Design Literacy knytter designkompetanse (design literacy) til demokratisk deltakelse i designprosesser og til bevissthet om kvalitet og bærekraftige aspekter ved produksjon og forbruk. Gruppa ønsker å avdekke og synliggjøre hvilken innflytelse allmenheten, blant annet i rollen som konsumenter, har på miljøutfordringer i samfunnet.

Foto: Delegasjonen fra Institutt for estetiske fag, OsloMet. Fra venstre: Liv Merete Nielsen, Else Margrethe Lefdal, Janne Beate Reitan, Tore Andre Ringvold, Irene Brodshaug, Anita Neuberg, Peter Haakonsen, Randi Veiteberg Kvellestad og prisvinner Eva Lutnæs. 

 

Publisert: 15.08.19 | Hilde Marian Kringeland