Nye prosjekter til NIBR

Fire nye forskningsrådsprosjekter til NIBR

Forskningsrådet fordelte i dag 3,3 milliarder kroner til omtrent 350 søknader til fristen 10. april. By- og regionforskningsinstituttet NIBR ved OsloMet fikk gjennomslag for tre av sine søknader. I tillegg fikk instituttet gjennomslag for et samarbeids- og kompetanseprosjekt i tildelingen som ble annonsert i forrige uke.

Prosjektene som ble tildelt instituttet tar for seg viktige samfunnsutfordringer, og omhandler et bredt spekter, fra prosjekter som ser på sosial rettferdighet innen boligpolitikk og klima, hvordan russisk innflytelse påvirker populister og pragmatikere i Russlands naboland, og hvordan kommuner i EU navigerer når administrative organer som ligger på tvers av forskjellige nivåer av styresett blir stadig mer sammenkoblet.

– Dette er både en strålende dag og en fin avslutning på forskningsåret ved instituttet, hvor vi får gjennomslag for systematisk arbeid over tid innen fagområder som vi anser som strategiske for oss som institutt, sier påtroppende instituttdirektør Geir Heierstad

– Samtidig er dette en stor anerkjennelse av den kompetansen instituttet innehar på viktige områder som for eksempel EU, klimaprotester, boligmarked og sosial rettferdighet – store tema som preger vår tid, fortsetter han.

De tildelte prosjektene starter opp i løpet av 2020 og vil gå over flere år. Samlet utgjør budsjettet til de fire prosjektene en verdi av rundt 30 millioner kroner. Forskere fra instituttet deltar også på andre prosjekter som har fått tildelt midler, men som ledet av andre institusjoner.

Laster inn ...

Prosjekter