rosafarget futuristisk modell av planeter og romskip

Forestillinger om en bærekraftig fremtid

SIFO har fått tilslag fra Norges forskningsråd på prosjektet IMAGINE – Contested Futures of Sustainability.

Fremtiden er et gjennomgående tema i populærkulturen. Vi finner dem i litteraturen som i fremtidsdystopiene til Margaret Atwood og George Orwell, i populærkulturen som tegneserier, science fiction-filmer, og dataspill, og i kunsten. Men hvordan ser vi for oss en bærekraftig fremtid?

Hvordan er tankene om fremtiden konstruert, av hvem, og hvilke forestillinger er dominerende? Kan og bør vi tenke annerledes om fremtiden, og i så fall hvordan?

Dette er blant spørsmålene som skal utforskes i forskningsprosjektet IMAGINE, som SIFO skal lede.

– Å bevege samfunnet i en mer bærekraftig retning handler ofte om å utvikle nye teknologier, produkter og tjenester, eller ny kunnskap om hvordan vi kan endre produksjon og forbruksmønstre. I IMAGINE er formålet å ta ett steg tilbake og studere hvilke underliggende ideer og tanker arbeidet mot en bærekraftig fremtid bygger på, sier Nina Heidenstrøm, en av forskerne bak prosjektet.

Bør vi tenke annerledes om fremtiden?

IMAGINE er et internasjonalt og tverrfaglig prosjekt med forskere fra kulturhistorie, filosofi, sosiologi og design som skal jobbe sammen for å forstå hvordan kulturelle forestillinger om fremtiden påvirker måten vi jobber med bærekraft på i dag, og å utfordre dem.

– Ett eksempel er at vi har en tendens til å tenke at ny teknologi som karbonfangst, elbiler, smarte kjøleskap eller gjenvinningsanlegg vil løse klima- og miljøproblemene. Teknologioptimismen i disse forestillingene former politiske strategier, økonomiske investeringer, og valg av livsstil. Men det er ikke tilfeldig, og det kunne vært annerledes, sier Heidenstrøm.

Mat, klær og mobilitet

Prosjektet vil særlig se på tre forbruksområder som har stor påvirkning på klima og miljø: mat, klær, og mobilitet. Hvordan vi spiser, kler oss og beveger oss i dag er formet både av fortiden, altså hvordan vi gjorde det før, og fremtiden, hvordan vi tenker oss at vi skal gjøre det.

Forskerne skal studere hvordan tre ulike aktører tenker om fremtidens mat, klær og mobilitet: De som utformer politikk, industrien, og forbrukerne.

– Det ligger et viktig arbeid i å identifisere oppfatningene om fremtiden hos de tre aktørene og hvordan de påvirker hverandre, sier Heidenstrøm.

– Vår ambisjon er også å engasjere utenfor forskningen, å lage et rom for at politikkutformere, industrien og forbrukerne kan snakke om fremtiden sammen. Det kan føre til at vi ser på fremtiden i et nytt lys.

– Vi skal bruke innsikt fra designfeltet til å gjøre fremtidsforestillingene håndfaste. Gjennom bilde, film, lyd, produkter, modeller og kart skal vi lage representasjoner som kan gjøre det lettere å snakke om den abstrakte fremtiden, sier hun.

Om prosjektet

Tittel: IMAGINE – Contested Futures of Sustainability

Finansiert: Norges forskningsråd, forskerprosjekt for fornyelse, SAMKUL

Tidsperiode: desember 2021-desember 2024

Deltakere ved SIFO

Laster inn ...

Partnere

Publisert: 24.06.2021 | Kjersti Lassen