Universitetet i Kharkiv

Forskere har opprettet innsamlingsaksjon til Ukraina

Forskere og studenter i Kharkiv i Ukraina trenger vår hjelp nå, sier OsloMet-forskere.

Ukrainas nest største by, Kharkiv som ligger i øst nær grensa til Russland, har de siste timene vært under massivt bombardement fra russiske styrker. Forskere på By- og regionforskningsinstituttet NIBR ved OsloMet mottar nå direkte meldinger fra ukrainske kollegaer med anmodning om hjelp.

De ukrainske forskerne tilbringer mesteparten av tiden i kjellere og bomberom, og forsøker å hjelpe studenter med vann, mat og medisiner. De hjelper også studenter med å evakuere. Alt dette koster penger. Det er knapphet på essensielle varer, og risiko og høye kostander med transport.

Forskerne Aadne Aasland og Einar Braathen, forskere ved OsloMet fortviler:

– OsloMets gode kolleger på universitetet i Kharkiv er under angrep fra brutale russiske styrker. I dag bombet de en av universitetsbygningene i byen (dailymail.co.uk). Studenter og sårbare grupper trenger tilgang til mat, vann og medisiner. Vi ber om støtte til akutt nødhjelp – og våre partnere i Ukraina garanterer at de formidler hjelpen dit den trengs mest.

Forskerne har på eget initiativ opprettet en kronerulling (spleis.no).

Her kan man enkelt overføre eller vippse penger.

Publisert: 02.03.22 | OsloMet