Portrett av Ida Tolgensbakk ved NOVA, OsloMet.

Ida Tolgensbakk: – Jeg ble vilt glad da flere av informantene mine dukket opp på disputasen min

Forskerprofil: NOVA-forsker Ida Tolgensbakk (40) søker på et prosjekt om integrering av migranter i lokalsamfunn, og drømmer om å forske på kebabens kulturhistorie og ryktespredning på nett i klimadebatten. Bli bedre kjent med NOVAs forskere!

Ida Tolgensbakk (40) er forsker II med en doktorgrad i kulturhistorie fra Universitetet i Oslo. Hun tilhører forskningsgruppen for helse- og velferdsforskning ved Velferdsforskningsinstituttet NOVA, OsloMet. 

Hva er du spesielt opptatt av som forsker?

Jeg er kulturhistoriker, og siden jeg kom til NOVA har jeg blitt veldig opptatt av hvordan samfunnsvitenskapene og humaniora kan jobbe sammen for en bedre helhetsforståelse av hvordan samfunn fungerer og endrer seg. Dette er veldig relevant blant annet innen migrasjonsforskninga som jeg har jobbet mye med. Bortsett fra det, er jeg opptatt av vanlige folks hverdagsliv og selvforståelser, og hvordan vi alle sammen er kreative kulturbærere. 

Kan du fortelle litt om ditt nåværende prosjekt, og hva du/dere ønsker å oppnå med det?

Akkurat nå er hodet mitt helt totalt stappfullt av en stor søknad til et prosjekt om integrering av migranter i lokalsamfunn. Vi ønsker å se på hverdagsintegreringen, og hvordan små og store lokalsamfunn tilpasser seg og krever tilpasning av nyinnflyttere. Man snakker masse om problemene med innvandring, men over hele verden lever jo folk sammen sånn mer eller mindre i fred og fordragelighet – åssen gjør de det? Hva gjør oss i stand til å sameksistere?

Hvis vi får det prosjektet, skal vi gjøre bruk av historiske perspektiver – ingen europeiske samfunn er uberørt av migrasjon, alle har erfaringer de bygger på når de møter nye utfordringer. Dessuten skal vi bruke romlige perspektiver – vi tar i bruk metoden kvalitativ GIS i feltarbeidet, det blir fabelaktig supergøy og vi krysser alle fingre og tær og har jobbet knallhardt i månedsvis nå for å få til en maks bra søknad. 

Hva inspirerte deg til å bli forsker?

Jeg tror det var en særoppgave på ungdomsskolen som inspirerte meg til å bli forsker, der jeg skrev om eventyr. Det ledet meg etter hvert inn i folkloristikk som fag på UiO, og generelt til kulturfag. Og så var det så klart pappaen min, som var kvartærgeolog og så ut til å ha det veldig morsomt på jobben. 

Hva er din viktigste motivasjon for å drive på med forskning?

Nysgjerrighet. 

Hva er drømmeprosjektet ditt?

Akkurat nå har jeg tre drømmeprosjekter: samarbeidsprosjektet vi søker H2020-midler på, et annet jeg skal søke NFR til om kebabens kulturhistorie i Norden (ja, döner kebab!), og så et tredje som jeg bare så vidt har begynt å kladde i hodet, som skal handle om ryktespredning på nett i klimadebatten. Jeg har jobba mye med sosiale medier før, og savner det. 

Hvilke utfordringer ser du fremover innen ditt fagfelt?

Fagfeltet mitt, folkloristikk, er lite, og selv om det er superrelevant nå med propaganda og rykter på nett brukt aktivt i samfunnsdebatter og samfunnsutvikling, så sliter vi nok med å gjøre oss synlige for andre forskere og for publikum. Når det gjelder migrasjon som fagfelt, har det jo alltid vært et politisert tema, det er en utfordring, men det er jo ikke akkurat nytt. 

Hvem vil du helst at skal lese forskningen din? 

Det er to grupper jeg aller helst vil at skal lese ting jeg skriver. For det første menneskene jeg skriver om og med. Jeg ble vilt glad da flere av informantene mine møtte opp på disputasen min. For det andre forskere på samme og tilstøtende felt. Den nerdete fagdialogen er gull verdt, og gjør oss alle sammen klokere. 

Nyeste forskningspublikasjon: 

Krasteva, V.; McDonnell, A.; Tolgensbakk, I.(2019). Mobile young individuals: subjective experiences of migration and return. Hvinden, B.; O'Reilly, J.; Schoyen, M. A.; Hyggen, C. (red.). Negotiating Early Job Insecurity. Well-being, Scarring and Resilience of European Youth. Edward Elgar Publishing.

    Laster inn ...


     

    Publisert: 25.03.20 | Helene Wille Lund | Foto: Sonja Balci