Marthe H. Myhre, Aadne Aasland og Oleksandra Deineko på frokostlansering for Ukrainett

NIBR pådrivere for nytt forskningsnettverk om Ukraina: UKRAINETT

Som en direkte konsekvens av Russlands invasjon av Ukraina februar 2022, danner forskere i Norge et nettverk for Ukraina-forskning: UKRAINETT. Nettverket koordineres av forskere på NIBR ved OsloMet.

NIBR-forsker Aadne Aasland er en av initiativtagerne bak det nye forskningsnettverket UKRAINETT (uni.oslomet.no). Nettverket består av forskere og eksperter i Norge som har interesse og kunnskap om Ukraina.

Aasland har selv lenge forsket på og i Ukraina, Russland og de baltiske landene.

Akademisk blindsone

Han fikk ideen til nettverket etter å ha lest en kronikk i avisa Khrono.

– Ett av poengene i kronikken er at mange av dem som forsker på Ukraina i Norge har sin bakgrunn fra russlandsforskning. Det gjelder i noen grad også oss på NIBR, og meg selv inkludert. Jeg har riktignok begynt å lære meg ukrainsk, men jeg lærte russisk først, og snakker det språket mye bedre, sier Aasland.

Det ønsker forskerne å bøte på.

Over 40 forskere

UKRAINETT, som allerede består av mer enn 40 forskere tilknyttet ulike institusjoner i Norge, skal blant annet formidle kunnskap om Ukraina, samt fremme forskning og undervisning i ukrainske forhold ved norske universiteter og forskningsinstitusjoner. De vil også arrangere en årlig Ukraina-konferanse, i tillegg til å være et sted ukrainske forskere i Norge kan finne et fellesskap.

NIBR-forsker Oleksandra Deineko, som selv flyktet fra Kharkiv i Ukraina da krigen brøt ut, mener nettverket vil være viktig for videre støtte til Ukraina og det ukrainske folk.

Hun har allerede møtt forskere hun kjente fra Ukraina i nettverket.

– Mange har fortalt meg, etter at jeg har holdt en forelesning, at de ikke visste så mye om Ukraina og at en del var basert på stereotypier og russisk propaganda. Nå var informasjonen de fikk basert på forskning. Det tror jeg er viktig. Det gjør at vi kan hjelpe med å holde den norske støtten til Ukraina oppe, sier hun i et intervju med avisa Khrono (www.khrono.no).

UKRAINETT skal bidra til å:

Publisert: 08.09.22 | Tone C. S. Thorgrimsen