Portretter av fire prisvinnere.

Priser for god forskningsaktivitet

Fakultet for helsevitenskap deler årlig ut forsknings- og publikasjonspriser for å gjøre stas på den gode forskningsaktiviteten ved fakultetet.

– Prisene deles i år ut for fjerde gang. Målet vårt er å hedre gode forskningsresultater og samtidig skape oppmerksomhet om forskningsaktiviteten ved fakultetet. Fakultetets ansatte inviteres til å nominere kandidater til prisene. Vi fikk inn flere gode nominasjoner, og dette vitner om at forskningsaktiviteten ved fakultetet holder høy kvalitet. Det er flott å kunne gjøre stas på den gode forskningsaktiviteten. Prisene viser litt av bredden i forskningen vår og det er inspirerende å se det høye nivået på prisvinnernes forskning, sier prodekan for FoU Sølvi Helseth.

Prisene ble offentliggjort i en digital seremoni der vinnerne ble hedret og fikk presentere sin forskning.

Årets forskningspris til Astrid Bergland

Prisen deles ut til person/forskningsmiljø/forskningsgruppe ved fakultetet som på en spesielt god måte har fremhevet helse- og/eller atferdsvitenskapelig forskning. Nominasjoner vurderes ut fra en helhetlig vurdering av følgende vurderingskriterier:

Årets forskningspris gikk til professor Astrid Bergland ved Institutt for fysioterapi. Prisen er på kr. 30 000. Midlene skal brukes til videre forskningsaktivitet og må brukes i løpet av kalenderåret 2021. Vurderingskomiteen består av dekan og prodekaner.

Årets publikasjonspriser

Publikasjonen som nomineres må være publisert løpet av siste kalenderår (2019), være publisert i internasjonalt anerkjent vitenskapelig tidsskrift (nivå 1 eller 2), være en originalartikkel og ha førsteforfatter fra Fakultet for helsevitenskap.

Forskningsgruppeledere og instituttledere nominerer fra egne forskningsgrupper eller institutt. Nominasjoner vurderes av en komité med én representant fra hvert institutt. Nominerte publikasjoner vurderes ut fra følgende vurderingskriterier, hvor det første kriteriet vektlegges mest:

Prismidlene skal brukes til videre forskningsaktivitet og må brukes i løpet av kalenderåret 2021.

Førstepris til autismeforskning

Catherine M. Gale, Svein Eikeseth og Lars Klintwall vant førsteprisen for publikasjonen: "Children with Autism show Atypical preference for Non-social stimuli." (nih.gov). Scientific Reports (2019). 9. 10355. Prisen er på kr. 30 000.

Pasientforskning innen fysioterapi

Birgitte Ahlsen, Eivind Engebretsen, David Nicholls og Anne Marit Mengshoel vant andreprisen for publikasjonen: "The singular patient in patient centered care: physiotherapists’ accounts of treatment of patients with chronic muscle pain." (bmj.com). Medical Humanities 2020; 46:226-233. Prisen er på kr. 15 000.

Digital undervisning og flipped classroom i fysioterapiutdanningen 

Yngve Røe, Michael Rowe, Nina B. Ødegaard, Hilde Sylliaas og Tone Dahl-Michelsen vant tredjeprisen for publikasjonen: "Learning with technology in physiotherapy education: Design, implementation and evaluation of a flipped classroom teaching approach." (biomedcentral.com). BMC Medical Education, 19, 291 (2019). Prisen er på kr. 15 000.