Vinnerne av forskningspriser ved Fakultet for helsevitenskap holder gavesjekkene de mottok.

Forskningspriser utdelt ved Fakultetet for helsevitenskap

For tredje år på rad delte Fakultet for helsevitenskap ut priser for god forskningsaktivitet. Dette ble markert ved å dele ut "Årets publikasjonspriser 2018" og "Årets forskningspris 2018". Formålet med prisene er å synliggjøre noe av den fine utviklingen ved fakultetet.

Stadig økende aktivitet

Fakultetet publiserer stadig flere vitenskapelige artikler, deltar i stadig flere eksternfinansierte forskningsprosjekter med både nasjonale og internasjonale partnere. Man opplever også økning i antall stipendiater og disputaser på egne ph.d.-programmer.

- Det er stor aktivitet på fakultetet og det er gøy å se den store utviklingen på forskningsfeltet, sier prodekan for forskning og utvikling Sølvi Helseth. Etter prisutdelingen holdt vinnerne presentasjoner av arbeidene sine. - Innslagene fra årets prisvinnere viser litt av forskningsbredden vi har hos oss og dette er inspirerende. Det var interessant å få presentert de ulike studiene bak de prisvinnende publikasjonene, samt å høre fra forskningsgruppen som vant Årets forskningspris for å ha fremhevet helsevitenskapelig forskning ved fakultetet på en spesielt god måte.

Sterke nominasjoner

- Selv om fakultetet kun tildeler fire priser synes vi det er viktig å løfte frem hele fakultetets forskningsinnsats. Det var flere veldig gode nominasjoner til prisene og vi vet at det også er mye annen forskningsaktivitet som holder høy kvalitet. Vi håper at en dag som dette gir inspirasjon til at flere små og store resultater feires, sier Helseth. Hun oppfordrer forskningsgrupper, institutter og andre fakulteter til å synliggjøre og anerkjenne alt det gode arbeidet som gjøres innen forskning ved sine enheter. På den måten kan vi løfte hverandre fram og bidra til å bygge en god forskningskultur ved universitetet, påpeker Helseth. 
 

Årets publikasjonspriser

For å kunne nominere publikasjoner er kravene at de måtte være originalartikler publisert i internasjonale anerkjente vitenskapelige tidsskrift i 2018. Førsteforfatter på publikasjonene måtte være ansatt ved fakultetet. Publikasjonene som ble nominert ble i hovedsak vurdert ut fra forskningens kvalitet, men nytenkning, originalitet og dristighet, samt samfunnsnytte ble også vurdert.  

Vinnere av årets publikasjonspriser 2018

Gruppebilde av vinnerne som vant førstepris for årets publikasjon ved Fakultet for helsevitenskap.

Førsteprisen for årets publikasjon gikk til Stine Bernitz og Rebecka Dalbye med flere.

Førstepris (verdi kr. 30 000) 

Bernitz, Stine; Dalbye, Inger Sofie Rebecka; Zhang, Jun; Eggebø, Torbjørn Moe; Frøslie, Kathrine Frey; Olsen, Inge Christoffer; Blix, Ellen; Øian, Pål. 
The frequency of intrapartum caesarean section use with the WHO partograph versus Zhang's guideline in the Labour Progression Study (LaPS): a multicentre, cluster-randomised controlled trial. The Lancet 2018; Volum 393.(10169) s. 340-348.

Vinner av andreprisen mottar gavesjekken for årets publikasjon ved Fakultet for helsevitenskap.

Ann Kristin Bjørnnes tok i mot andreprisen for årets publikasjon ved Fakultet for helsevitenskap.

Andrepris (verdi kr. 15 000)

Bjørnnes, Ann Kristin; Parry, Monica; Leegaard, Marit; Ayala, Ana Patricia; Lenton, Erica; Harvey, Paula; McFetridge-Durdle, Judith; McGillion, Michael; Price, Jennifer; Stinson, Jennifer N.; Watt-Watson, Judy. 
Self-Management of Cardiac Pain in Women: A Meta-Summary of the Qualitative Literature. Qualitative Health Research 2018 ;Volum 28.(11) s. 1769-1787.

Vinner av tredjeprisen for årets publikasjon.

Randi Andenæs mottok tredjeprisen for årets publikasjon på vegne av seg selv og kolleger.

Tredjepris (verdi kr. 15 000)

Abebe, Dawit Shawel; Helseth, Sølvi; Andenæs, Randi. 
Socio-Economic Gradients and Disability During The Transition to Young Adulthood: A Longitudinal Survey and Register Study in Norway. International journal of disability, development and education 2019 ;Volum 66.(1) s. 99-110.

Årets forskningspris.

De nominerte måtte være personer eller forskningsmiljøer/forskningsgrupper ved fakultetet som på en spesielt god måte har fremhevet helse- og/eller atferdsvitenskapelig forskning ved fakultetet. Punkter som skulle beskrives i nomineringen var vitenskapelig publisering, forskningsformidling, originalitet og dristighet, samfunnsnytte/impact, ekstern finansiering og internasjonalt forskningssamarbeid.

Vinner av Årets forskningspris (verdi kr. 30 000) ble forskningsgruppen Reproduktiv helse hos menn ledet av Trine B. Haugen.

Bilde av forskningsgruppen som vant årets forskningspris ved Fakultet for helsevitenskap.

Forskningsgruppen Reproduktiv helse hos menn vant årets forskningspris. Forskningsgruppeleder Trine B. Haugen holder premien, en gavesjekk på 30.000 kroner.

Nominering og jury

Nominasjonsprosessen foregikk ved at instituttledere og forskningsgruppeledere ble invitert til å nominere kandidater, etter forslag fra alle ansatte, til en eller begge kategorier. Til årets forskningspris kunne man nominere en enkelt person eller et helt forskningsmiljø/ forskningsgruppe. En komité bestående av én forsker fra hvert institutt vurderte nominasjonene til årets publikasjonspriser, mens dekanatet vurderte innsendte forslag til forskningsprisen.