Innstilt instituttdirektør Geir Heierstad, NIBR, OsloMet

Geir Heierstad ny NIBR-direktør

Styret ved Senter for velferds- og arbeidslivsforskning har 3. juni tilbudt Heierstad åremålstillingen som direktør for By- og regionforskningsinstituttet NIBR ved OsloMet. Han har fungert i stillingen siden 1. januar i år.

Heierstad er utdannet sosialantropolog og kommer fra stillingen som forskningssjef for internasjonale studier og migrasjon ved NIBR.

– NIBR er summen av sine ansatte. I dag er det 51 av oss, og vi skal bli flere. Å få lov til å jobbe for og med engasjerte forskere og en dyktig administrasjon, erfarne seniorer og ambisiøse nyansatte, blir skikkelig stas, forteller Heierstad.

Heierstad ser også utover eget institutt når han skal ta over direktørjobben, og vil jobbe for å styrke det gode samarbeidet instituttet allerede har med andre fagmiljøer og på eget universitet.

Vil fortsette bysatsingen ved OsloMet

– Både fakultetene og fagmiljøene ved de andre forskningsinstituttene på OsloMet er viktige for at NIBR skal kunne realisere våre mål om å bidra med ny og nyttig kunnskap til samfunnet. Samtidig ønsker vi å bidra til å videreutvikle universitetet utover vårt eget institutt gjennom godt samarbeid med andre miljø her ved OsloMet.

– Ikke minst gjelder dette innen bystudier knytta både til forskning og undervisning. Her har NIBR tatt på seg mye ansvar, og det har vi tenkt å fortsette med, legger Heierstad til.

I fjor arrangerte instituttet Storbykonferansen for aller første gang, og det er utviklet flere nye emner med bytematikk for OsloMets studenter.

– Bystudier, eller urban studies, er en strategisk satsing for universitetet i tråd med hovedmålene som er vedtatt i OsloMets Strategi2024. Målet er å styrke forståelsen for urbane problemstillinger hos universitets studenter og ansatte, og styrke storbyuniversitetets forståelse for de komplekse kunnskapsbehovene i egen region, forteller han.

Stort behov for kunnskap

Heierstad legger vekt på at samfunnets behov for skikkelig forskningsbasert kunnskap er stort.

– Som direktør ønsker jeg å være med å dra NIBR stadig videre for å bidra til å skape forståelse og kunnskap om de komplekse utfordringene vi står ovenfor, sier Heierstad, og nevner særlig klimaendringer med all den uforutsigbarheten og de sektorovergripende omstillingene det innebærer.

– På viktige områder som bærekraftig byutvikling, klima og miljø, boligpolitikk, offentlig forvaltning, integrering, regional verdiskaping, bistand, folkehelse … lista er mye lengre, men jeg stopper der … er NIBR stedet å henvende seg for å få nødvendig kunnskap for en god politikk, fortsetter han.

Vil koble det nasjonale og det internasjonale

– Instituttet har også prosjekter i en lang rekke land i Øst-Europa, Afrika, Asia og Latin-Amerika. Å skape enda tettere koblinger mellom internasjonal kompetanse og nasjonale utfordringer vil i økende grad være viktig i tiden som kommer.

– For selv om Norge er et foregangsland på mange områder, og Oslo fronter en klimaomstilling som skaper internasjonal oppsikt, er det ikke tvil om at vi også har mye å lære av erfaringer som gjøres langt bortenfor hjemlige gater og nabolag, forteller sosialantropologen som selv har Sør-Asia som interessefelt.

– Å kunne bidra til små biter av den kunnskapen som må til for å nå nødvendige bærekraftsmål er motivasjon i seg selv. Her spiller instituttet vårt allerede en rolle, men den rollen både kan og bør bli større, mener han.

Om Heierstad

Heierstad er utdannet sosialantropolog ved UiO, og har en doktorgrad i Sør-Asiastudier. Siden 2014 har han ledet forskningsavdelingen for internasjonale studier og migrasjon ved NIBR. Han har tidligere jobbet ved Institutt for forsvarsstudier og UiO, og har som forsker vært opptatt av tema som bærekraftig byutvikling, klimaledelse, politikkutvikling, forebygging, demokrati, styring, utenriks- og sikkerhetspolitikk.

I 2019 var han en av redaktørene for antologien «Forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme. Norske handlemåter i møtet med terror», som er gitt ut av Gyldendal akademiske forlag, og står også bak flere utgivelser om samfunnsutvikling og demokrati i India.

Kontakt

    Laster inn ...
    Publisert: 26.11.19 | Jan-Tore Berghei