To barnehagebarn ikledd parkdresser. En leier en voksen ansatt i barnehagen.

Gis barnehagebarna likeverdig mulighet til deltakelse?

Katrine Giæver forsvarer sin doktorgradsavhandling ved Høgskolen i Innlandet 30. oktober. Giæver setter i sitt doktorgradsarbeid søkelys på den flerkulturelle barnehagen og hvilken mulighet barn med ulik språklig og kulturell bakgrunn gis til deltakelse.

Foto: Sandnes/Mostphotos

Avhandlingen utforsker barnehagens språkarbeid i en pedagogisk kontekst og er en undersøkelse av hvordan personalet i barnehager legger til rette for at barn kan delta i dialoger, uavhengig av språklig og kulturell bakgrunn.

Giævers analyser baserer seg på observasjoner i barnehage og ulike former for samtaler og intervjuer.

Les avhandlingen her (brage.inn.no).

    Laster inn ...
    Publisert: 16.10.20 | Erlend Moe, kommunikasjonsrådgiver ved Høgskolen i Innlandet