Ivar Lima og Øystein Spjelkavik holder foredrag. Foto: Kjetil Helland.

Gikk du glipp av seminaret Supported Employment - hva nå?

Opptak fra arrangementet er nå tilgjengelig på nett.

Seminaret ble arrangert av Kompetansesenter for arbeidsinkludering (KAI) og Fafo 15. oktober 2021. 

Opptaket av seminaret finnes på Fafo sine nettsider (fafo.no).

Programmet

Publisert: 20.10.21 | Pål Arne Kvalnes | Foto: Kjetil Helland