portrett av Guro Ødegård

Guro Ødegård ny direktør ved NOVA

Guro Ødegård overtar som direktør ved NOVA, OsloMet etter Iver B. Neumann. Ødegård skal fungere til ny direktør ansettes av SVA-styret i juni 2020.

I dag tiltrer Guro Ødegård jobben som direktør ved Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved OsloMet. Hun kommer fra stillingen som leder for seksjon for ungdomsforskning ved NOVA.

─ Det er et privilegium å lede dyktige forskere på et institutt som leverer forskning av høy akademisk kvalitet for avgjørende utfordringer i samfunnet, uttaler Ødegård. Dette gjelder blant annet studier av norske og europeiske velferdssamfunnenes tiltak og tjenester, med et særlig fokus på levekårsutfordringer, fordeling og sosialt utenforskap.

Fullt trøkk fra dag en

─ Selv om jeg i første omgang skal fungere i stillingen, gir rollen et handlingsrom for å legge til rette for at kjerneaktiviteter som forskning, publisering og formidling styrkes. Min fordel er at jeg kjenner instituttet og staben godt. Derfor har jeg ikke behov for, eller tid til, å vente de obligatoriske 100 dager før jeg proklamerer hva jeg skal gjøre. Her blir fullt trøkk fra dag én, forteller Ødegård.

Vil styrke forskningssamarbeidet

─ Av mer langsiktig arbeid vil jeg bidra inn i den strategiske utvikling av SVA – Senter for velferds- og arbeidslivsforskning – som NOVA er en del av. Det ligger et potensiale for ytterligere forskningssamarbeid med NIBR, SIFO og AFI. Sammen representerer vi Norges største samfunnsvitenskapelige forskningsmiljø med enorm kompetanse på viktige samfunnsområder. Det er en ledeleseoppgave å legge til rette for at dette utnyttes på en klok måte. Det vil også være en oppgave å knytte forskningen ved NOVA og SVA tetter på utdanningene ved OsloMet, legger hun til.

Om Guro Ødegård

Ødegård er sosiolog fra UiO. Som forsker har hun arbeidet med tema knyttet til demokrati, politikk og sivilsamfunn med et særlig fokus på ungdom. Hun har tidligere arbeidet som forsker ved Institutt for samfunnsforskning og vært leder for Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor. Det kan også nevnes at Ødegård var leder for det regjeringsoppnevnt offentlige utvalget: Barne- og ungdomsorganisasjonsutvalget, og sitter i dag i By- og levekårsutvalget som skal levere sin rapport innen utgangen av 2020.

Guro Ødegårds ansattside