foto av Hanne Torjusen

Hanne Torjusen disputerer om økologisk mat i svangerskapet

Økologiske grønnsaker kan være positivt for helsen til gravide og spedbarn, viser ny doktorgradsavhandling. Torjusen disputerer 1. juni.

I avhandlingen Økologisk mat, svangerskap og helse har SIFO-forsker Hanne Torjusen studert bruk av økologisk mat blant gravide kvinner i Den norske mor, far og barn-undersøkelsen. Torjusen og medarbeiderne har studert sammenhenger mellom økologisk mat i kosten under svangerskapet og forekomsten av svangerskapsforgiftning hos gravide, og forekomsten av misdannelser i urinrøret hos nyfødte guttebarn.

– Studiene viste at kvinner som spiste økologiske grønnsaker i svangerskapet hadde redusert risiko for svangerskapsforgiftning, og færre av guttebarna født av kvinner som hadde spist økologisk mat hadde misdannelse i urinrøret sammenliknet med deltakerne som ikke spiste økologisk mat, sier Torjusen.

Gunstig med grønnsaker

Artiklene i avhandlingen viser at de som inkluderte økologisk mat i kostholdet omfattet både grupper med høy og lav alder og utdannelse, og relativt flere som var fysisk aktive og hadde sunnere kosthold enn de som ikke spiste økologisk mat. De som spiste økologisk mat hadde blant annet et kostmønster med mer grønnsaker og frukt, og mindre kjøtt og høyt bearbeidede matvarer.

– Det å spise rikelig med grønnsaker – i tråd med anbefalingene til gravide fra Helsedirektoratet – er gunstig for helsen, og denne avhandlingen antyder at økologisk produserte grønnsaker kan gi ytterligere helsegevinst for mor og barn, sier hun.

Hanne Torjusen disputerer 1. juni

Torjusen disputerer ved UiO, Det medisinske fakultet, onsdag 1. juni. 

Avhandlingen

Torjusen, Hanne: Organic food, pregnancy and health. Associations between consumption of organic food in pregnancy, maternal characteristics and pregnancy health outcomes in the Norwegian Mother, Father and Child Cohort Study (MoBa). Universitetet i Oslo 2022

Publisert: 31.01.22 | Kjersti Lassen