illustrasjonsbilde av fyrverkeri

Historisk tildeling til SIFO

SIFO har fått tilslag på fire forskningsrådsprosjekter i den nylige tildelingen, og er med som partner i flere.

De nye prosjektene handler om henholdsvis klær og miljø, matkultur og oppvekst blant barn og unge i lavinntektsfamilier.

– Dette har vært en fantastisk tildelingsrunde med en historisk bra tilslagsprosent for vår del, sier instituttdirektør Eivind Jacobsen.

– Det er et enormt arbeid som vi nå høster fruktene av, et arbeid som involverer hele organisasjonen. Og dette har vi fått til i et særdeles utfordrende år, sier han.

To av prosjektene fikk støtte gjennom utlysningen for Kompetanse- og samarbeidsprosjekt.

Matnasjonen Norge 2030

Prosjektet FoodLessons, med prosjektleder Annechen Bahr Bugge, fikk tildeling gjennom Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri (FFL/JA).

Målet er å bidra til å bygge «Matnasjonen Norge 2030» gjennom å forvalte, revitalisere og formidle vår norske mathistorie og kulinariske arv.

– Vi vil i prosjektet se nærmere på hvordan en revitalisering av gamle teknikker, råvarer og retter kan brukes i næringsutvikling og verdiskapning som viser frem vår mangfoldige matkultur på spennende og innovative måter, samt stimulere til bedre samspill mellom tradisjoner og nye impulser, sier Bugge.

Prosjektet ønsker å bidra til lokal stolthet og identitet, innovasjon og arbeidsplasser i distriktene. Konsortiet består av fire norske forskningsinstitusjoner, tre utenlandske forskningsinstitusjoner og 20 partnere som representerer hele verdikjeden.

FoodLessons – Culinary Heritage as a Resource in Developing "Food Nation Norway 2030”, prosjektleder Annechen Bahr Bugge, SIFO.

  Laster inn ...

  Til kamp mot syntetisk tekstilavfall

  Prosjektet Wasted Textiles, med prosjektleder Ingun Grimstad Klepp, fikk også støtte gjennom Kompetanse- og samarbeidsprosjekt.

  – Dette er et prosjekt som diskuterer klærnes plass i et viktig samfunnsproblem, nemlig plastavfall, sier Klepp.

  Sammen med en rekke gode partnere er målet å finne løsninger på problemet med plastforsøpling, der syntetiske tekstiler utgjør en stor del.

  Wasted Textiles: Reduced synthetic textile waste through the development of resource-efficient value chains, prosjektleder Ingun Grimstad Klepp, SIFO.

  Tette hullene i klesforskningen

  Hvor er de største hullene i vår forskning? Dette spørsmålet stilte Ingun Grimstad Klepp seg gjennom søknaden CHANGE, som har fått støtte gjennom banebrytende forskning (FRIPRO).

  – I dette prosjektet skal vi forske på det vi mener er viktig. Dette er grunnforskning vi gjør sammen med gode venner og partnere i andre land, sier Klepp.

  Hun mener at mye av suksessen bak årets tildelinger skyldes godt samarbeid internt.

  – Klesforskerne på SIFO er et tett, stabilt miljø som har jobbet sammen i lang tid, sier hun.

  CHANGE: Environmental system shift in clothing consumption; FRIPRO (Humaniora og samfunnsvitenskap), prosjektleder Ingun Grimstad Klepp, SIFO.

   Laster inn ...

   Vil trygge god oppvekst for alle

   Anita Borch er prosjektleder for det nye prosjektet Belong, som skal studere barn og unge, forbruk, fattigdom og migrasjon. Prosjektet fikk støtte gjennom utlysingen Forskerprosjekt for fornyelse.

   – Vi håper at vi med denne studien vil bidra til å sikre at majoritets- og minoritetsbarn får en trygg og god oppvekst både sosialt og økonomisk, sier Borch.

   – Mange studier indikerer at majoritets- og minoritetsbarn fra lavinntektsfamilier er mer usatt for marginalisering og sosial ekskludering. Hvorfor dette skjer har vi i dag lite kunnskap om, noe som svekker velferdsstatens mulighet til å gripe inn.

   Studien vil fokusere på 12-åringers tilhørighet til jevnaldrende, steder og det materielle på alle arenaer de ferdes: på skolen, hjemme og i fritiden, online og offline, der betydningen av å ha tilgang til materielle goder vies spesiell oppmerksomhet.

   Practices and Policies of Belonging among Minority and Majority Children of Low-income Families; VAM, prosjektleder Anita Borch, SIFO.

    Laster inn ...

    Partner-prosjekter

    I tillegg er vi SIFO partner i to prosjekter koordinert av andre.

    Regulated Occupations: Mobility, Qualification and Labour Market Outcomes er koordinert av Arbeidsforskningsinstituttet AFI.

    Amazing Grazing – Sustainable food and fiber from Norwegian sheep rangeland grazing systems er koordinert av Nibio.

    Publisert: 16.12.20 | Kjersti Lassen