Kvinnelig studiesøker i samtale med en studentassistent på OsloMets stand på utdanningsmessa.

Høye søkertall ved OsloMet

Helse, økonomi og administrasjon er blant de mest populære utdanningene ved OsloMet. Rekordmange søker master.

Over 16000 søkere har OsloMet som sitt førstevalg i årets opptak, viser tall fra Samordna opptak. Også i år søker svært mange seg til utdanninger innen helse- og sosialfag, selv om tallene har stabilisert seg noe sammenlignet med det uvanlige fjoråret.

Hele 1654 har sykepleie ved OsloMet som førstevalg. Det er dermed nok en gang universitetets mest populære studietilbud.

– På tross av pandemien og historier om hvor krevende det kan være å arbeide i helsevesenet, er det også i år mange som ønsker å bli sykepleiere ved OsloMet. Det tyder på at årets søkere har et sterkt engasjement for faget. Med tanke på det store behovet for denne kompetansen i arbeidslivet er det positivt og viktig, sier prorektor Nina Waaler.

Utdanninger innen økonomi, administrasjon og ledelse er fremdeles svært populære blant søkerne. I år er det særlig bachelorstudiet i administrasjon og ledelse i offentlig virksomhet som har en tydelig økning. 715 har dette studiet som sitt førstevalg, og søkertallet har dermed nesten doblet seg i løpet av de to siste årene.

Rekordhøye mastertall

Aldri før har så mange søkt masterstudier ved OsloMet. Over 7200 ønsker å ta en master ved universitetets mer enn 30 masterprogram.

– 2020 var et rekordår for masterstudiene våre, men likevel ser vi i år en økning i søkningen på hele 16 prosent. Jeg tror stadig flere ser at en mastergrad åpner nye muligheter i arbeidslivet, og at det å fordype seg i faget gir økt kompetanse og trygghet, sier Waaler.

Blant de mest populære tilbudene er en ny master i helsevitenskap, med til sammen mer enn 1600 søkere til 300 studieplasser. Også spesialiseringene i sykepleie er ettertraktet blant årets søkere. Interessen for å bli intensivsykepleier har doblet seg siden i fjor, og det er mange søkere til både anestesisykepleie, barnesykepleie og jordmorfag.

Masterstudiet i anvendt data- og informasjonsteknologi har en økning på 27 prosent sammenlignet med fjoråret, mens økonomi og administrasjon fortsetter å tiltrekke seg mange søkere, og er førstevalget for nærmere 900.

Videreutdanningene øker med 10 prosent, og flest søkere er det på utdanningene i kulturledelse, spesialpedagogikk og psykisk helsearbeid.

"Koronaeffekt" for lærerutdanningene?

På grunnskolelærerutdanningene er det i år lavere søkertall enn i 2020, både på OsloMet og nasjonalt.

– Det er nok flere årsaker til nedgangen, men én forklaring kan være at læreryrket har vært under press det siste året, og at det dermed er snakk om en «koronaeffekt». Nå må utdanningsinstitusjoner og myndigheter samarbeide godt om å snu nedgangen, sier Waaler.

Prorektor Nina Waaler foran en teglsteinsvegg på OsloMets studiested i Pilestredet.

Prorektor Nina Waaler Foto: Sonja Balci / OsloMet

Økning for nisjeutdanninger

Flere av de mindre OsloMet-utdanningene har fått mange søkere i år. Både tegnspråk, farmasi og radiografi har en tydelig økning, mens ortopediingeniørutdanningen ligger stabilt høyt etter en dobling av antall søkere i fjor.

Årsstudiet i dokumentasjonsforvaltning var en populær nykommer i fjor, og også i år søker mange seg til arkiv- og bibliotekfag, som til sammen har økt med 11 prosent.

Konkurransen om å bli trafikklærer blir også hard i år, med nesten 60 prosent flere søkere enn i 2020.

– Ut fra den store bredden i årets søkertall kan det se ut til at årets søkere velger ut fra egen interesse og motivasjon. Det er et godt utgangspunkt for å lykkes med både utdannings- og yrkesvalg, sier Waaler.

Populære IT-studier

Søkerne strømmer også til flere av IT-utdanningene ved OsloMet. På anvendt datateknologi konkurrerer i år mer enn fem søkere om hver studieplass, mens det nye årsstudiet i informasjonsteknologi har fått hele 500 førstevalgssøkere til de 51 studieplassene.

– Vi ser at det stadig trengs mer IT-kompetanse i samfunnet. Med dette årsstudiet er det tydelig at vi har truffet et behov i arbeidslivet, også for kortere IT-utdanninger, sier Nina Waaler.

Ti på topp – antall førstevalgssøkere

Ti på topp – antall førstevalgssøkere pr. studieplass

Kontaktpersoner

Laster inn ...
Publisert: 22.04.21 | OsloMet