Bilde av Ann Merete Otterstad på kontoret.

Hverdagsøyeblikkets dirrende kraft

Barnehagelærere og forskere analyserer barnehagelivet gjennom alternative perspektiver.

– Vi prøver å se på de små øyeblikkene i barnehagen ved å bruke posthumane teorier, sier dosent Ann Merete Otterstad ved Institutt for barnehagelærerutdanning. Sammen med førsteamanuensis Lotta Johansson ved Institutt for estetiske fag har hun redigert boka Hverdagsøyeblikkets dirrende kraft – posthumane teorier i barnehagen.

– Øyeblikket fascinerer, og vi prøver å bruke filosofiske begreper som kan utvide leserens teoretiske og pedagogiske tenkemåter. Vi vil utfordre etikken, kritikken, forskningstenkningen og politikken.

I boka har Otterstad og Johansson fått med seg ti tidligere masterstudenter i barnehagepedagogikk som nå enten arbeider innen barnehagelærerutdanningen eller i barnehagen. To er i dag ph.d.-stipendiater.

Barnet og tingene

– De skriver fra barnehagehverdagen, men det er like gjerne sted, tid, rom og materialer som påvirker øyeblikket som barnet selv, sier Otterstad. – Barnet er en del av noe organisk og økologisk.

Boka handler om perlingens poesi, bilteppehendelser, tilvenning, lek, kunstutrykk, kroppsrytme, smokken, improvisasjon og bærekraft.

– Barnehagehverdagen er full av bevegelser, utfordringer og muligheter, sier Otterstad. – Det gjelder å vise alternative måter å forstå, tenke og føle barnehagehverdager på. Samtidig ønsker vi å utfordre politiske rammer, og vise en etikk der ikke mennesket lenger står i sentrum, men en etikk som har mulighet til å adressere de utfordringene som verden står overfor.

Søker nye retninger

Forfatterne av boka ønsker at tankene og spørsmålene som reises, skal få blikket til å søke nye retninger.

– Når en har fått øye på det som dirrer, er det vanskelig, for ikke å si umulig, å se bort, sier Otterstad. – Det er dirringen som opptar alle sansene og fascinerer. Samtidig dirrer det av aktualitet. Det dirrer fordi vi trenger alternative måter å forstå og tenke verden på.

Boka kan sees som fortsettelse av boka Barnehagepedagogiske diskurser som kom i 2011. Boka var også den gang et kollektivt prosjekt der tidligere masterstudenter skrev sin artikkel inspirert av masteroppgaven som var gjennomført ved master i barnehagepedagogikk. Mange av disse studentene har senere tatt doktorgrad og jobber nå ved barnehagelærerutdanninger i Norge.

– Jeg har alltid vært opptatt av å støtte talentfulle masterstudenter som ønsker å publisere, sier Otterstad. – Dette er viktig på veien mot ny kunnskap.

Referanse

Lotta Johansson og Ann Merete Otterstad (red.): Hverdagsøyeblikkets dirrende kraft – posthumane teorier i barnehagen, Universitetsforlaget, 2019
 

Kontakt

Laster inn ...
Publisert: 23.01.20 | Kari Aamli