Illustrasjonsfoto. Foto: Diana Vyshniakova, Unsplash

Hvordan opplever ukrainerne møtet med Norge?

NIBR har fått i oppdrag å evaluere ukrainernes erfaringer med norsk utlendingsforvaltning.

Forskere ved By- og regionforskningsinstituttet NIBR har fått i oppdrag å evaluere ukrainernes erfaringer med norsk utlendingsforvaltning. Prosjektet er på vegne av UDI og IMDi, og er allerede i gang. Frem til september 2022 skal prosjektleder Vilde Hernes og hennes kollegaer ved NIBR kartlegge hvordan flyktningene fra Ukraina opplever norsk utlendingsforvaltning i den første fasen etter ankomst til Norge.

- Vi skal kartlegge hvordan ukrainerne opplever prosessen i Norge, fra de ankommer til de blir bosatt og får en oppholdstillatelse, sier Hernes, og legger til:

- For oppdragsgiverne er det avgjørende å ha et oppdatert kunnskapsgrunnlag for løpende politikkutvikling, tiltak og informasjonsarbeid i denne ekstraordinære situasjonen. Vi har derfor lagt opp til et forskningsdesign som gir myndighetene mulighet til å gjøre fortløpende justeringer med delleveranser underveis, og som samtidig gjør at vi får dybdekunnskap fra de menneskene som har flyktet til Norge.

Prosjektet vil blant annet gjennomføre en spørreundersøkelse blant ukrainere i Norge, samt intervjue ukrainere i Norge, både enkeltpersoner og i grupper. I tillegg legger prosjektteamet opp til workshops med personer i førstelinjen, samt frivillige, i tillegg til observasjoner på mottakssentre.

Hele prosjektet skal ferdigstilles i september 2022, men forskerne skal også levere forløpende anbefalinger til UDI og IMDi i løpet av prosjektperioden.

Kontakt

    Laster inn ...
    Publisert: 27.04.22 | Tone Thorgrimsen