English version

Informasjon om koronaviruset

OsloMet følger fortløpende med på utviklingen av situasjonen med koronaviruset og forholder oss til råd fra myndighetene.

Oppdatert: 10. juni, kl. 16.00

OsloMet følger myndighetenes råd i forbindelse med koronaviruset. Her finner du siste nytt og informasjon til studenter og ansatte ved OsloMet:

Smittesituasjonen ved OsloMet

21 ansatte og 56 studenter ved OsloMet er bekreftet smittet av COVID-19 i vårsemesteret. 

Dette er en samlet oversikt over antall smittede studenter og ansatte ved OsloMet i vårsemesteret (fra 4. januar 2021).

Vi fører ikke statistikk over friskmeldte ansatte eller studenter, og oversikten inkluderer både studenter og ansatte som har vært på campus og ikke vært på campus da de ble smittet.

Det har til nå kun vært enkelttilfeller av smitte.

Helsemyndighetene vurderer og gjennomfører nødvendig smittesporing og tiltak for hvert tilfelle, og OsloMet bistår ved behov.

Oversikten oppdateres hver uke.

Totalt 74 studenter og 13 ansatte ved OsloMet ble bekreftet smittet av COVID-19 i høstsemesteret 2020.