English version

Informasjon om koronaviruset

Regjeringen har stengt ned alle landets universiteter og høgskoler. OsloMet sine studiesteder i Pilestredet, på Kjeller og i Sandvika er stengt for både studenter og ansatte til 20. april. Undervisning foregår digitalt ut vårsemesteret. Regjeringen gjør nye vedtak 8. april, følg med på nettsidene.

Oppdatert: 4. april, 13.30.

Studenter og ansatte

OsloMet følger myndighetenes råd i forbindelse med koronaviruset. Her finner du informasjon til studenter og ansatte ved OsloMet:

All undervisning ved OsloMet framover vil være digital undervisning. I den forbindelse kan det være lurt å installere Zoom-klienten på din egen PC. Zoom er det digitale klasserommet som blir mye brukt. Få mer informasjon om Zoom for studenter (student.oslomet.no) eller Zoom for ansatte (ansatte.oslomet.no), og hvordan du installerer og bruker Zoom.

Vi oppfordrer alle våre studenter i utlandet til å dra hjem nå. OsloMet hjelper deg med hjemreise og vil dekke reiseutgifter som forsikringen ikke dekker. Finn mer informasjon om hva du skal gjøre og hvem du kan kontakte på denne siden (student.oslomet.no).

Søkere

Det er ingen endringer i søknadsfrister og opptaksregelverk som følge av utbruddet av koronaviruset. Dersom det kommer særlige retningslinjer som kan påvirke rutiner og regler for opptaket i 2020, vil dette bli lagt ut på nettsidene for Opptak til bachelorstudier og Opptak til masterstudier og videreutdanninger fortløpende.

Kurs i smittevern

Vil du lære mer om smittevern? Ta dette e-læringskurset om håndhygiene og smittevernrutiner.

Informasjon om korona på flere språk

NAFO har samlet informasjon om koronaviruset på flere språk og også samlet et utvalg nettressurser som elever kan jobbe med på egen hånd mens skolen er stengt.

Presse

Kontaktinformasjon for presse.

Trenger du en ekspert til en koronasak? Vi har samlet våre koronaeksperter på denne siden (kommunikasjon.ntb.no).

Hente eiendeler på studiestedene

Vektere bemanner studiestedene, og det er mulig å hente eiendeler og utstyr for å jobbe hjemme. Ta kontakt med en av vekterne på campus. Dersom du ikke ser en vekter, ta kontakt med vektertjenesten på telefon

Hvem kan du kontakte?