English version

Informasjon om koronaviruset

OsloMet følger fortløpende med på utviklingen av situasjonen med koronaviruset og forholder oss til råd fra myndighetene.

Oppdatert: 30. oktober, 10.00

OsloMet har en blanding av fysisk og digital undervisning i høstsemesteret, og vil legge til rette for at alle studenter skal få mulighet til å delta i noe undervisning på campus.

Alle som skal være på OsloMets studiesteder må gjennomføre e-læringskurs i smittevern

OsloMet følger myndighetenes råd i forbindelse med koronaviruset. Her finner du informasjon til studenter og ansatte ved OsloMet:

Smittesituasjonen ved OsloMet

Totalt 28 studenter og fem ansatte ved OsloMet er bekreftet smittet av COVID-19 i høstsemesteret. 

Dette er en samlet oversikt over antall smittede studenter og ansatte ved OsloMet i løpet av hele høstsemesteret (10. august 2020).

Vi fører ikke statistikk over friskmeldte ansatte eller studenter, og oversikten inkluderer både studenter og ansatte som har vært på campus og ikke vært på campus da de ble smittet.

Det har til nå kun vært enkelttilfeller av smitte blant våre studenter og ansatte.

Helsemyndighetene vurderer og gjennomfører nødvendig smittesporing og tiltak for hvert tilfelle, og OsloMet bistår ved behov.

Oversikten oppdateres fortløpende.