English version

Informasjon om koronaviruset

Høstsemesteret 2020 er i gang, og OsloMet følger fortløpende med på utviklingen av situasjonen med koronaviruset og forholder oss til råd fra myndighetene.

Oppdatert: 6. august, 15.45

OsloMet planlegger for en blanding av fysisk og digital undervisning i høstsemesteret, og vil legge til rette for at alle studenter skal få mulighet til å delta i noe undervisning på campus. De første ukene vil førsteårsstudenter på bachelor og master bli prioritert.

– Høstsemesteret kommer nok til å preges av at smittesituasjonen stadig er i endring. Men jeg tror vi alle skal klare å vise omsorg for hverandre og følge smittevernregler, slik at vi får et så godt semester som mulig, sier rektor Curt Rice.

Alle som skal være på OsloMets studiesteder må gjennomføre e-læringskurs i smittevern

OsloMet følger myndighetenes råd i forbindelse med koronaviruset. Her finner du informasjon til studenter og ansatte ved OsloMet: