Bilde fra vannmolekyldansen på OsloMet

Ingeniører framførte vannmolekyl-dansen

Forskere og ingeniører fra hele verden møttes på OsloMet for å starte opp EU-prosjektet “RainSolutions”, og markerte det med å framføre en vannmolekyl-dans i solidaritet med FNs mål for bærekraftig utvikling.

Vann, kjemisk definert som H2O, er et enkelt molekyl som inneholder ett oksygenion og to hydrogenioner bundet sammen og danner en vinkel på 104°. Det er helt essensielt for livet. På grunn av de hydrofile egenskapene til vann, tiltrekkes det av seg selv. Så vann tiltrekker vann som mennesker tiltrekker mennesker.

Hvorfor, hvem, når og hva? 

Tilførselen av rent drikkevann på planeten er en av de viktigste utfordringene framover, og ikke overraskende er det ett av FNs mål for bærekraftig utvikling: “Rent vann og sanitær”. 

Det haster å gjøre de rette tiltakene mer enn noen gang. Mens statsledere snakker om dristige handlinger fulle av løfter på FNs klimakonferansetoppmøte i New York for å løse utfordringene som menneskeheten står overfor, diskuterer forskere over hele verden hvordan man kan gjøre disse løftene mulige.

I samme ånd møttes ingeniører og forskere fra ti forskjellige nasjoner ved OsloMet – storbyuniversitetet (Oslo Metropolitan University) fra 24. til 26. september 2019 for å starte opp det innovative prosjektet “RainSolutions” finansiert av EU for å vurdere naturbaserte løsninger (NBS) for å rense avløpsvann.

OsloMet er en del av RainSolutions, med professor Moatamedi som leder av to arbeidspakker. 

Rent vann med naturbaserte løsninger

Prosjektet evaluerer og vurderer naturbaserte løsninger til rent vann som våtmarker, grønne tak og retensjonsdammer. De naturbaserte løsningene er inspirert av natur, bærekraft og kostnadseffektivitet. 

Professor Miklas Scholz, prosjektleder fra Lund University i Sverige, uttalte at “Konstruerte våtmarker bare har positiv innvirkning på miljøet med den ekstra fordelen at de krever enkle teknologier og gir lave kostnader. Noe som gjør det mulig, spesielt i utviklingsland. som desperat trenger slike viktige systemer for et rent og sunt samfunn. ”

Vannmolekyldansen

I solidaritet med saken bestemte alle deltakerne seg for å framføre en vannmolekyldans  (Water Molecule Dance) offentlig på OsloMet i Pilestredet 46, for å bevisstgjøre behovet for å rent vann, og understreke viktigheten av denne utfordringen som menneskeheten står overfor. 

Professor Scholz forklarte at "på grunn av vår forbruksfokuserte livlige livsstil glemmer vi hvor mye vi stoler på vann og dets samfunnsøkonomiske betydning i livene våre." Derfor ønsket han at publikum skulle delta i vannmolekyldans-bevegelsen som stammer fra nytt teaterstykke «Water attracts Water» der han spiller seg selv, vannforskeren.

Spar vann!

Ta et øyeblikk og tenk "spar vann" når du snur en kran, tar en dusj, skyller et toalett og deltar i andre utallige daglige gjøremål. Handl ansvarlig! Bli med i vannmolekyldans-bevegelsen for å vise at det kan være morsomt å spare vann sammen med andre!

Publisert: 17.10.19 | Olav-Johan Øye