En innføring i norsk suksess

En mann og en smilende kvinne arbeider på hvert sitt nettbrett.

Norsk arbeidsliv er på mange måter unikt i verdenssammenheng. Det kjennetegnes av høy trivsel, små lønnsforskjeller, gode samarbeidsrelasjoner, høy produktivitet og en høy grad av innovasjon. I denne videreutdanningen lærer du mer om hva som gjør den norske arbeidslivsmodellen så vellykket.

– Den norske arbeidslivsmodellen handler om at man anerkjenne at det finnes ulike interesser, uavhengig om man liker dem eller ikke, sier Frode Janborg.

Janborg er statsviter og rådgiver i Forbundet for Ledelse og Teknikk, et av LOs 26 forbund, og har deltatt på en tidligere versjon av videreutdanningen.

Videreutdanningen er på 7,5 studiepoeng og er utviklet av Arbeidsforskningsinstituttet i samarbeid med School of Management ved Handelshøyskolen.

Utdanningen er gratis for deg med lederansvar og tillitsvalgte innen elektro-, automasjon-, kraft og fornybarnæringen.

– Her får man mye på kort tid

Det nye studiet, Ledelse i den norske arbeidslivsmodellen – sentrale temaer, varer ett semester og presenterer de viktigste hovedpunktene fra det lengre studiet. Det gir 7,5 studiepoeng og retter seg mot ledere, tillitsvalgte og andre interesserte.

– Her får man virkelig mye på kort tid, sier fagansvarlig for studiet, Helge Svare, som de siste femten årene har forsket på norsk arbeidsliv ved Arbeidsforskningsinstituttet ved OsloMet.

– I tillegg til den norske arbeidslivsmodellen får man innføringer i konflikthåndtering, medvirkningsprosesser, og arbeidsrett. Det legges også vekt på hvordan kunnskapene man får kan anvendes i praksis på egen arbeidsplass i samarbeid med andre i virksomheten, sier Svare.

Emnet skaper forståelse for verdien av et slikt perspektiv, understreker Janborg, og for hva slags konkurransefortrinn dette kan innebære for den enkelte deltaker og virksomhet.

– Det som er et konkurransefortrinn for Norge kan også være et konkurransefortrinn for deg og din bedrift, sier Janborg.

Lurt å rigge seg for uro

– Istedenfor å forsøke å fjerne uenighet eller interessemotsetninger, handler arbeidslivsmodellen om å håndtere dem på en best mulig måte. Mye av dette er oppnådd fordi vi har rigget oss til og innført regler for hvordan vi skal være uenige, før uenigheten inntreffer. Det gir forutsigbarhet, flyt og lavt konfliktnivå over tid, noe som kommer både bedriften og samfunnet til gode, sier Janborg.

– Når vi har partssamarbeid, demokrati og innflytelse i norsk arbeidsliv, er det ikke bare fordi det er riktig. Det er også en vei til styrket innovasjonskapasitet, konkurranseevne og lønnsomhet, avslutter Janborg.

Kontakt

Laster inn ...