Professor og forsker Ann-Helén Bay

KAI-professor og TED-Ed med film om fattigdom

For to år siden spurte TED-Ed OsloMet-professor Ann-Helén Bay om hun ville lage animasjonsfilm om fattigdomsbekjempelse. Etter noen pandemiforsinkelser er filmen nå lansert.

Animasjonsfilmen dreier seg om offentlige virkemidler for å bekjempe fattigdom, og tar spesielt opp det som på amerikansk-engelsk kalles «welfare traps».

– «Welfare traps» går på at behovsprøvde offentlig ytelser rettet mot de som er utenfor arbeid, eller har lave inntekter, kan holde folk fast i fattigdom fordi de når de bedrer sine inntekter ved hjelp av egen innsats mister den offentlige støtten. Dermed kan de risikere å komme like dårlig eller dårligere ut enn da de mottok den offentlige støtten, forklarer professor Ann-Helén Bay ved Fakultet for samfunnsvitenskap på OsloMet.

Ulike alternativer til fattigdomsbekjempelse

I videoen vises det til alternativer for å bekjempe fattigdom. Dette kan være universelle overføringer og tjenester som betalt utdanning, gratis eller sterkt subsidiert helsetjeneste og omsorgstjenester.

– Det mest radikale forslaget for å bekjempe at mottakere av behovsprøvde ytelser forblir fattige, altså det som dreier seg om «welfare traps», er å innføre en borgerlønn, sier Bay. En rendyrket borgerlønn beholder mottakeren selv om vedkommende øker egen inntekt og den enkelte kan selv bestemme hvordan borgerlønnen skal anvendes.

Samtidig påpeker Bay at borgerlønn i denne sammenhengen kun er én av flere tanker om hvordan fattigdom kan bekjempes.

– De som ser filmen og ikke er kjent med begrepet «welfare traps», kan kanskje oppfatte at videoen hevder at borgerlønn er den beste måten å eliminere fattigdom på. Det tar ikke videoen stilling til, forklarer Bay.

Delingsøkonomi i praksis

Da det kom en henvendelse fra TED-Ed om Bay ville bidra med innhold til en animasjonsvideo om fattigdomsbekjempelse, var hun ikke sen med å si ja.

– Jeg hadde riktignok ikke noe forhold til dem, annet enn TED Talks som ligger ute på YouTube, men jeg tenker at slike allmenninger for kunnskapsformidling er veldig positivt, og noe vi må ta i bruk i økende grad i utdanningssystemet på ulike nivåer, sier Bay.

– Dette er delingsøkonomi i praksis, som kan bidra til å styrke og supplere undervisningen som gis i UH-sektoren og i videregående opplæring, poengterer Bay. Som manusforfatter jobber man gratis. De som bruker videoen betaler heller ingenting for å se den.

Her kan du se animasjonsfilmen (ed.ted.com)

Stillbilde fra Ann-Helén Bay og TED-Eds animasjonsfilm om bekjempelse av fattigdom.

Stillbilde fra Ann-Helén Bay og TED-Eds animasjonsfilm om bekjempelse av fattigdom. Foto: TED-Ed

Mer enn 650 000 avspillinger

At filmen etter et par uker har mer enn 650 000 avspillinger på TED Eds YouTube-kanal, gjør Bay glad.

– Det er overveldende og morsomt. Som forsker vil man jo gjerne nå ut, og jeg har aldri erfart noe lignende verken for artikler eller kronikker, sier Bay. Jeg håper den blir brukt i undervisning rundt omkring, og at den kan være et lite bidrag til debatten om fattigdomsbekjempelse i land som har svakt utbygde velferdsstater.

Ann-Helén Bay

Laster inn ...
Publisert: 25.01.22 | Kjetil Helland