Forskningssjef Kristian Tronstad, By- og regionforskningsinstituttet NIBR, OsloMet

Kristian Tronstad ny forskningssjef ved NIBR

By- og regionforskningsinstituttet NIBR ved OsloMet har ansatt Kristian Tronstad som ny forskningssjef for internasjonale studier og migrasjon.

Tronstad har fungert i stillingen siden nyttår, og tar nå over ledelsen av forskningsavdelingen for internasjonale studier og migrasjon i et åremål på fire år, med mulighet for forlengelse. Han gleder seg til å ta videre fatt på arbeidet, og har gjort seg flere tanker om hva forskningsavdelingen bør fokusere på i tiden som kommer.

— Jeg gleder meg til å jobbe med noen av de største samfunnsutfordringene i vår tid. Jeg tenker på klimaendringer, migrasjon, pandemi og de samfunnsmessige konsekvensene av dette. Disse utfordringene er globale og kjenner ingen landegrenser. Samtidig er dette store spørsmål som må håndteres i kommuner og lokalmiljø. Her har NIBR og avdelingen jeg skal lede mye å bidra med.

Han peker også på økt samarbeid med internasjonale forskningsmiljø og med andre miljø på OsloMet som ambisjoner fremover.

— Ambisjonen er at instituttet vårt skal bidra med relevant og aktuell forskning. For å lykkes med det må vi i enda større grad enn i dag samarbeide med dyktig forskningsmiljøer i andre land. Jeg har også en ambisjon om at forskningen på NIBR og undervisning på OsloMet kan dra mer nytte av hverandre. Vi har begynt integreringsprosessen, men har et stykke igjen.

Tronstad har jobbet som forsker ved instituttet i mange år, og sier at det særlig er det gode arbeidsmiljøet som gjør at han søkte seg til lederjobben.

— Jeg har jobbet på NIBR siden 2012, og vært konstituert som forskningssjef i avdelingen siden nyttår. Jeg hadde jo fått en liten forsmak på hva jobben innebar. Mange hyggelige og flinke kollegaer gjorde at det var lett valg å søke jobben.

Til de som kjenner ham godt, kan han avsløre at den godt brukte buserullen nå blir lagt på hylla.

— Jeg har lenge hatt busserullen hengende på kontoret i tilfelle fint-folk. Den har nå havnet på hytta. Som forskningssjef må jeg nok heller finne fram beslutnings-slipset som Frida i administrasjonen har heklet til meg.

Kontakt

Laster inn ...
Publisert: 10.09.20 | Jan-Tore Berghei