Magritt Lundestad på sitt kontor

Ledelse og samarbeid i barnehagen

Hvilke dilemmaer og utfordringer må ledere i barnehagen forholde seg til i hverdagen?

Hvordan kan den unge assistenten som barna elsker å leke med, som synger og spiller, også delta i de praktiske oppgavene? Hvordan få en umotivert medarbeider til å engasjere seg mer i barns lek? Og hvordan skal en som pedagogisk leder forholde seg til at en medarbeider med norsk som andrespråk, ikke uttaler ord riktig på norsk? Eller at styreren på Facebook gir likes til noen i en personalgruppe og ikke til andre?

Førstelektor Magritt Lundestad ved Institutt for barnehagelærerutdanning har bedt studenter skrive om situasjoner knyttet til ledelse og personalsamarbeid i barnehagehverdagen som grunnlag for å utøve veiledning. Disse har hun så analysert og reflektert videre over i boka Veiledningsfortellinger – om ledelse og personalsamarbeid i barnehagen.

– Jeg ønsker å vise interessante situasjoner som stadig dukker opp i barnehagehverdagen, sier Lundestad. – Jeg håper å få til økt refleksjon rundt disse hverdagsutfordringene. Samtidig ønsker jeg at studentene skal bli mer forberedt på hva de møter når de kommer ut i barnehagen, slik at de kan ha større forutsetninger for å stå i det som ledere. 

Samlet over 40 fortellinger

Lundestad har samlet rundt 40 studentfortellinger. Fortellingene er samlet under ulike tema som pedagogisk ledelse, faglig miljø, ledelse av assistenter og fagarbeidere og arbeidsmoral.  Hun viser også fem ulike arbeidsmåter man kan bruke for å kunne reflektere systematisk over hendelsene.

– Personalgruppen eller studentene kan gjøre en etisk analyse av fortellingen, sier Lundestad. – De kan også ta situasjonen opp individuelt, i mindre grupper og så i plenum, noe som kalles IGP. Fortellingen kan også reflekteres over teoretisk ved å se den opp mot en spesifikk fagbok, eller man kan dramatisere fortellingen gjennom rollespill.

– De som leder prosessene, må gjøre noen didaktiske valg og vurdere hvilke arbeidsmåter som er aktuelle å bruke, enten i en student- eller personalgruppe. 

Ved å løfte fram hverdagsfortellingene, ønsker Lundestad å ta disse ofte rutinepregede hendelsene på alvor. Hun ønsker å lytte til praksisfeltet. Gjennom refleksjon over fortellingene, ønsker hun å bidra til økt kvalitet i barnehagen slik at barnas hverdag blir så god som mulig.

Økt bevissthet om egen barnehage

Lundestad tenker at det  å vise til en fortelling fra en annen barnehage kan være med på å få opp bevisstheten rundt utfordringer i egen barnehage.

– En leder i barnehagen må være klok i møte med medarbeidere. Du må lete etter motet som ligger mellom det å være dumdristig og å være feig, men slike situasjoner kan være veldig krevende.

– Som ellers i hverdagen består barnehagehverdagen av en rekke dilemmaer. Nyutdannede barnehagelærere sier ofte at de føler seg ganske trygge på det pedagogiske arbeidet, men at ledelsesbiten er vanskeligere. Derfor håper jeg at denne boka kan hjelpe dem på veien, sier Lundestad, som understreker at det også kunne vært skrevet mange fortellinger om godt lederskap og et velfungerende personalsamarbeid i norske barnehager. 

Referanse

Magritt Lundestad: Veiledningsfortellinger – om ledelse og personalsamarbeid i barnehagen, Fagbokforlaget, 2019

Kontakt

Laster inn ...
Publisert: 04.02.20 | Kari Aamli