Detalj av arkitektur fra OsloMet i Pilestredet med klatraplante på murvegg.

Ledige stipendiatstillinger ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier

Det er for tiden en rekke ledige stipendiatstillinger ved fakultetet, med søknadsfrist 1. januar 2023.

Her finner du stillingsutlysningene:

Om oss

Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI) har omtrent 650 ansatte og 7400 studenter, og holder til i Oslo og på Kjeller.

Fakultetet består av fire institutter og Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO).

Vi utdanner fremtidens lærere fra barnehage til og med videregående skole, i nært samarbeid med praksisfeltet. Fakultetet tilbyr ph.d. i utdanningsvitenskap for lærerutdanning. I tillegg tilbyr fakultetet utviklingsstudier og utdanning i tegnspråk og tolking.

Mangfold er en kjerneverdi for fakultetets virksomhet. Forsknings- og utviklingsarbeidet er profesjonsrettet, praksisnært og internasjonalt orientert.

Har du spørsmål om stipendiatstillingene, finner du kontaktinformasjoner inne i de enkelte stillingsutlysningene.