Detaljfoto av LEGO-brikker på et bord og en barnehånd

LEGO-kreativitet i barnehagen

Hva skjer når de minste barna i barnehagen tømmer hele LEGO-kassen på gulvet, løper gjennom dem, sparker LEGO-klossene rundt, hviner og hyler?

Universitetslektor Cecilie Ottersland Myhre ved Institutt for barnehagelærerutdanning har utforsket denne hendelsen, som skjedde under et forskningsprosjekt i barnehagen. LEGO-intermessoet satte i gang bevegelser i barnehagerommet som Myhre finner interessante å dvele ved. 

Myhre vektlegger i sin artikkel Nietzsches dionysiske filosofi, der spontan, frydefull lekenhet og glede løftes frem som viktige verdier i barndommen.

Uttrykk for opprør

– I en barnehage som skal svare på politiske fordringer kan den frie leken bli truet av mer lek for læring, sier Myhre. – Dette er en stadig tilbakevendende problemstilling som barnehagelærerne må ta stilling til.

– I en gjennominstitusjonalisert barndom, kjennetegnet ved mye inneliv, regler, rutiner, innestemme og rolige aktiviteter, kan hendelsen som jeg observerte kanskje være et uttrykk for barnas opprør. Dette ble uttrykt som et kroppslig opprør, der bevegelsene bølger gjennom rommet og utfordrer ro og orden.

I dette konkrete tilfellet ble LEGO-løpingen stoppet ganske raskt, og brikkene ble satt opp på en høy hylle.

– Hva er dette uttrykk for, undrer Myhre. – Hvorfor skjer dette? Hvilke verdivalg og etiske overveielser ligger til grunn for våre handlinger som pedagoger i barnehagen?  Tør vi utfordre våre praksiser og tenke nytt?

Kan de voksne bli med i kaosleken?

Myhre stiller en rekke spørsmål i den vitenskapelige artikkelen hun har skrevet om LEGO-hendelsen, knyttet til for eksempel LEGOens vandringer utenfor konstruksjonsrommet, om LEGO er farlig, og hva som kjennetegner lek.

Hun ønsker å få leserne til å stille nye spørsmål, og oppfordrer barnehagelærerne til å overskride normer, regler og rutiner som begrenser det lek- og lystbetonte i barnehagen.

– Å løpe gjennom LEGOene kan uttrykke livsglede og lekenhet hos barna, sier Myhre. – Eller det kan uttrykke aggresjon, eller noe annet.

Cecilie Ottersland Myhre sitter ved et bord. På bordet står det LEGO-figurer.

– Klarer vi som voksne å snu på verdiene når vi kjenner på at de ikke fremmer barns livsglede og lekelyst, spør universitetslektor Cecilie Ottersland Myhre. Foto: Kari Aamli

– Barna er kreative og bruker LEGOen på en ny måte. Hvordan de voksne styrer dette og deres reaksjoner viser hva som er lov eller ikke i barnehagen. Kan LEGOene friste de voksne til å være med i kaosleken? Hvordan vil barna i så fall oppleve det?

LEGO i sandkassa

LEGO forbindes vanligvis med kontrollert og rolig konstruksjonslek. Som en øvelse i finmotorikk og konsentrasjon. Barna sitter stille og bygger. Noen ganger alene, andre ganger sammen.

– Hva skjer om barna tar med LEGO ut i sandkassa eller i en vanndam og leker på en annen måte med dem, spør Myhre. Blir LEGOen mer spennende i nye omgivelser? Inviterer de til en annen type lek?

– Hva skjer når man ikke leker slik det er forventet at man leker med LEGOene? Hva om man tusjer på LEGO-brikkene eller bruker modelleire på dem? Hvilke følelser, handlinger og nye ideer kan det sette i gang?

Ønsker mer barnestyrt lek

LEGO på avveie eller i nye omgivelser trigger ofte de voksnes regulerende adferd. Ryddebehovet i barnehagen er til tider fremtredende. Myhre vil vi skal tenke over hva ro, regler og ryddighet kan sette i gang – i barna og i de voksne?

Videre vil hun at vi skal kjenne på hva som kan settes i gang av kaos, lekelyst, spontanitet og livsglede. Myhre viser til Nietzsches tenkning rundt verdier.

– Vi må være kritiske til egne verdivalg. Hvilke verdier er framtredende i barnehagen, og hvorfor? Klarer vi som voksne å snu på verdiene når vi kjenner på at de ikke fremmer barns livsglede og lekelyst? Kan vi bli barn igjen? Kan vi bli LEGO?

Myhres artikkel er også en invitasjon til leseren om selv å kjenne på hva som kan skje når LEGOene helles ut på gulvet. Hva får man lyst til å gjøre?

– LEGOene styrer leken, sier Myhre. –De virker på barna, og de virker på de voksne – på mange ulike vis, om igjen og om igjen.

Myhre er opptatt av at barna i barnehagen skal få et større handlingsrom med tid og rom for mer barnestyrt lek.

– Barnehagen skal legge til rette for det eventyret barndommen skal være, her og nå og i øyeblikket, sier Myhre.  – Da er det viktig at barnehagelærerne tar ansvaret sitt på alvor og bidrar til å medskape dette eventyret sammen med barna, i større grad på barnas premisser.

Referanse

Cecilie Ottersland Myhre: LEGO-intermezzo: Exploring territories of playfulness in kindergarten, Contemporary Issues in Early Childhood, 2019

Kontakt

Laster inn ...

Tekst og portrettfoto: Kari Aamli.

Illustrasjonsfoto: M W, Pixabay.

Publisert: 18.12.19 | Kari Aamli