Portrettbilde av Marit Lunde

Marit Lunde er NAFOs nye senterleder

Marit Lunde begynner i stillingen som senterleder for Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring 1. januar 2023.

Lunde har jobbet ved NAFO siden 2011. Tidligere har hun jobbet som lærer i Osloskolen. 

– Det var i møte med elevene jeg fikk interesse for norsk som andrespråk og flerkulturelle og flerspråklige perspektiver, forteller Lunde. 

Hos NAFO har Lunde jobbet som rådgiver, seniorrådgiver og senere som avdelingsleder. Hun har blant annet jobbet med nettsidene morsmål.no og Skolekassa. Siden 2014 har hun vært prosjektleder for Fleksibel opplæring som er en digital skole som tilbyr tospråklig opplæring for skoler som ikke har klart å få tak i tospråklige lærere. Til nå har rundt 800 elever over hele landet fått tospråklig fagopplæring gjennom Fleksibel opplæring. 

Les hele saken på NAFOs nettsider (nafo.oslomet.no).

Foto: Solfrid Hartberg

Publisert: 12.12.22 | Solveig Berg Johnsen