Illustrasjon fra spillet Minecraft som viser Rignes bryggeri

Minecraft gir aktiv læring i samfunnsfag

Den industrielle revolusjonen er tema når lærerstudentene bruker dataverktøyet Minecraft.

Ved å benytte dataspillet Minecraft Education Edition engasjeres studentene i samfunnsfag på en ny måte. De kan bygge historiske bygninger og lage rollespill.

– Med utgangspunkt i Akerselva rekonstruerer studentene fabrikkene i Minecraft, sier i universitetslektor i samfunnsfag Siv Eie ved Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning.

– Vi starter prosjektet med en studietur til det fysiske området og presenterer bygninger og temaer. Deretter får studentgruppene i oppgave å bygge bygningene helt autentisk på sin tildelte tomt langs elva på datamaskinen. 

– De må i tillegg til det bygningstekniske, sette seg inn i arbeidsforhold, hvordan folk bodde, historier og hendelser knyttet til bygget, sier Eie. – Dette fordrer at studentene nærmer seg de historiske kildene på en aktiv måte. Studentene skal dramatisere en realistisk hendelse gjennom å jobbe fram scener og en realistisk dialog. Dette legger til rette for å bli kjent med fortidas mennesker på en annen måte.

– Målet med arbeidet er fagfornyelse og at studentene skal klare å sette seg inn i historien på en ny måte, sier prosjektleder og førsteamanuensis Louise Mifsud. 

Dynamisk Lego

Minecraft kan sammenliknes med digital eller dynamisk Lego. Her kan alt bygges ved hjelp av blokker, og i tillegg kan figurene bevege seg. Minecraft Education Edition er en del av Office 365-pakken som mange skoler har tilgang til.

Dagens skolelever er godt kjent med Minecraft. Blant dagens lærerstudentene er det imidlertid mange som ikke har brukt spillet så mye, selv om det gjerne er én superbruker i hver gruppe.

– Gjennom prosjektet utvikler studentene også digitale ferdigheter, sier førsteamanuensis Renate Andersen.

Bilde av  universitetslektor Mikkel Bertram Rustad, førsteamanuensis Renate Andersen, førsteamanuensis Louise Mifsud, vitenskapelig assistent Kristina Litherland, professor Anders Mørch og universitetslektor Siv Eie.

De samarbeider om Minecraft i undervisningen. Fra venstre: universitetslektor Mikkel Bertram Rustad, førsteamanuensis Renate Andersen, førsteamanuensis Louise Mifsud, vitenskapelig assistent Kristina Litherland, professor Anders Mørch og universitetslektor Siv Eie. Foto: Kari Aamli Foto: Kari Aamli

– De bygger, modellerer, utforsker, samarbeider og er kreative. Det er mye realisme i spillet, og siden vi bruker kreativ modus, har de tilgang til alt av ressurser, men ikke noe destruktivt. Her kan alle delta og mange blir superengasjerte. Gruppene lager bygninger, rollespill, tar opp film og presenterer videoen.

– Da Akerselva ble litt for kort, slik at fargeriet til Hjula veveri ikke fikk plass langs elva, var studentene kreative og laget en bekk i tillegg, sier Mifsud.

Faglig samarbeid

I det DIKU-støttede prosjektet deltar også universitetslektor Mikkel Bertram Rustad fra OsloMet, og professor Anders Mørch og vitenskapelig assistent Kristina Litherland ved Institutt for pedagogikk ved Universitetet i Oslo.  

Studentsamarbeidet starter ved at pedagogikkstudenter fra UiO har satt seg inn i Minecraft og kommer til OsloMet for å lære opp lærerstudentene. Så jobber studentene med historien på en server ved OsloMet.

– Studentene setter seg godt inn i fagstoffet og gjør en god jobb, sier Eie.

– Produktene de leverer vitner om at de har brukt mange ulike kilder.  Studentene får tips til å variere sin egen undervisning.

– I skolen er det ønskelig at elevene skal mestre både faglige og generiske ferdigheter, sier Mørch. – Ved å bruke Minecraft kopler vi dette sammen.  

– Skolen kan ofte bli for teoretisk, og derfor er det viktig å finne alternative måter å lære på. Prosjektet blir også tverrfaglig ved at vi kombinerer både samfunnsfag og matematikk gjennom blant annet beregninger av bygninger.

– Minecraft er noe som engasjerer elevene, sier Mifsud. – Ved å bruke Minecraft når vi elevene der de er, fordi vi vet de spiller.

Lærerstudentene skal til høsten bruke Minecraft sammen med grunnskoleelever ved en skole i Akershus. 

Minecraftprosjektet har fått støtte ut 2020. Målet er å lage en nettside med ressurser som lærere i grunnskolen kan bruke. Her kan det blant annet ligge instruksjonsmanualer med eksempler.

I den nye læreplanen fra 2020 har samfunnsfag fått fagansvaret for digitale ferdigheter og IKT.

Tekst og foto av forskerne: Kari Aamli.

Illustrasjon fra Minecraftspillet: Studenter fra grunnskolelærerutdanningen.

Publisert: 18.06.19 | Kari Aamli