Detaljfoto av hendene til barnehagebarn som leker med forskjellige materialer og gjenstander

Å møte det tause barnet

Hvordan kan de ansatte i barnehagen snakke med barn de ikke har et felles talespråk med?

Johanne Ilje-Lien har i sitt doktorgradsarbeid ved Høgskolen i Innlandet vært opptatt av avstanden som kan oppstå mellom mennesker i mangel av et felles talespråk. Hvordan invitere barn til samtale når ordene ikke strekker til?

Johanne Ilje-Lien disputerer ved Høgskolen i Innlandet 4. juni.

Les artikkel om doktorgradsarbeidet til Ilje-Lien på nettsiden til Høgskolen i Innlandet (utdanningsforskning.no).

Illustrasjonsfoto: Johanne Ilje-Lien plasserte gjenstander på et bord i barnehagen og så hvordan barn og ansatte samhandlet. Foto: Johanne Ilje-Lien.

Kontakt

Laster inn ...