Illustrasjonsfoto: Politi og publikum. Foto: Colourbox

Ny rapport om nærpolitireformen og politiets relasjon til publikum

Resultatene av en fersk undersøkelse blant politiansatte er samlet i rapporten “Nærpolitireformen og politiets relasjon til publikum».

Les rapportforfatternes kronikk Publikum får ikke kontakt med politiet i DN (02.08.2019).

Selve rapporten ble lanser under et frokostmøte på OsloMet den 11. april. Hovedfunn fra den ferske rapporten «Nærpolitireformen og politiets relasjon til publikum» lagt frem av forskerne Christin Thea Wathne, Niri Talberg og Helene O.I. Gundhus. Forskerne har samlet svar fra om lag 3100 politiansatte i et forskningsprosjekt finansiert av Difi.

Rapporten finner du her: https://fagarkivet.oslomet.no/en/item/naerpolitireformen-og-politiets-relasjon-til-publikum

Se opptak av lanseringen (Mediasite.oslomet.no), inkludert kommentarer fra og paneldiskusjon med:

Ordstyrer under arrangementet var Hjørdis Birgitte Ellefsen, førsteamanuensis ved Politihøgskolen.