oversiktsbilde over Oslo sentrum med OsloMet i forgrunnen og fjorden i bakgrunnen

Ny utgave av NJUS ute nå

Nordic Journal of Urban Studies’ nyeste utgave tar for seg barnefamilier i byen, bilfri byutvikling og politiets klassifisering av «sårbare områder».

Første utgave av Nordic Journal of Urban Studies (NJUS) i 2022 er nå tilgjengelig (Idunn.no).

– NJUS har nå blitt den arenaen vi hele tiden har hatt ambisjon om å være; en nordisk arena for å presentere det siste innen byforskning, sier redaktør Gro Sandkjær Hanssen, forsker ved By- og regioninstituttet NIBR på OsloMet.

Hun er godt fornøyd med juniutgaven av NJUS.

–  Vi har artikler med fersk byforskning fra flere nordiske land, vi får opp faglige diskusjoner – det er alt i alt spennende lesing, sier Sandkjær Hanssen. 

Belastede bysentrum?

I denne utgaven av Nordic Journal of Urban Studies diskuterer norske Bengt Andersen og Joar Skrede i hvor stor grad byenes sentrumsområder er attraktive bosteder for barnefamilier i artikkelen «By eller forstad? En diskusjon av barnefamiliers flyttemotiver», mens Rolf Barlindhaug belyser samme tematikk ut fra en kvantitativ studie av flyttemønstre og holdninger til bolig- og bostedspreferanser i Oslo i artikkelen «Why are some families with children leaving the inner city and others staying?».

Manne Gerell, Mia Puur og Nicklas Guldåker presenterer en svensk studie av politiets klassifisering av sårbare nabolag i byer i artikkelen «Swedish conditions? Characteristics of locations the Swedish Police label as vulnerable». Studien undersøker hva slags kjennetegn slike områder har når det gjelder befolkning, tilknytning til arbeidslivet, alder, husholdningskarakteristikk og ulike typer kriminalitet.

I tillegg presenterer Lina Berglund-Snodgrass en svensk studie av ulike fortolkninger av bilfri byutvikling i artikkelen «Urban planning for car-free housing and ideas of future desired states». Bilfri mobilitet har ofte vært studert i et livsstilsperspektiv, men her utvider Berglund-Snodgrass perspektivet.

Faglige diskusjoner

I kommentarartikkelen «Language dilemmas: a culture of bilingualism» fortsetter David Jordhus-Lier, Elin Børrud, Ryan Gever, Yngve Heiret Siddharth og Sareen Eira Witsø diskusjonen om akademisk språkbruk i nordisk byforskning – som de startet i andre utgave i 2021. Her har de som mål å diskutere noen prinsipper for hvordan man håndterer de dilemmaene de presenterte i sist utgave.

I den andre kommentarartikkelen, «Towards a Posthuman Practice for Architecture and Urbanism?» utfordrer Matthew Dalziel den humanistiske arkitekturtradisjonen ved å tegne opp en posthumanistisk diskurs som representerer en ny tenkning rundt relasjonen mellom menneske-miljø/omgivelser. Ut fra et arkitekturpraksis-perspektiv argumenterer Dalzier for at objektiviseringen av naturen i den arkitektfaglige tradisjonen nå representerer en barriere for fagdisiplinen som må overkommes.

Nordic Journal of Urban Studies (NJUS) er et tverrfaglig, nordisk tidsskrift for byforskning. Tidsskriftet er Open Access, og kommer ut to ganger i året. Juniutgaven av tidsskriftet har fire vitenskapelig bedømte artikler og to kommentarartikler.

Kontakt

Laster inn ...
Publisert: 10.06.22 | Tone C. S. Thorgrimsen | Mattias Müller/OsloMet (foto)