Faglig redaktør Lisebet Skeie Skarpaas smiler til kamera.

Nytt bibliotek for arbeidsinkludering

Nå finnes det et eget emnebibliotek for kunnskap om arbeidsinkludering.

Emnebiblioteket for arbeidsinkludering (helsebiblioteket.no) har som mål å formidle kunnskap om arbeidsinkludering for kompetansesenter for arbeidsinkludering (KAI). Lisebet Skeie Skarpaas (bildet) er faglig redaktør og Birte Fallet er bibliotekar. 

– Vi vet fra en rekke studier at det i gjennomsnitt tar hele 17 år fra ny kunnskap fremkommer i forskning til det skjer endring i praksis, sier Skeie Skarpaas.

Gjennom emnebiblioteket for arbeidsinkludering ønsker de å styrke kunnskapsformidlingen på områder som er viktige for arbeidsinkludering. 

Beste tilgjengelige kunnskap

Nylig har biblioteket publisert norsk tittel og lenke til 18 kunnskapsoppsummeringer innenfor Supported Employment og IPS, og det er tre norske sammendrag innen dette emneområdet tilgjengelig.  

– Systematiske kunnskapsoppsummeringer gir en oversikt over den beste tilgjengelige kunnskapen vi har på et tema. Når kunnskap fra flere forskningsstudier analyseres sammen kan vi få et større bilde av hva vi vet om dette temaet i dag, sier Skeie Skarpaas. 

Hvem er det nyttig for?

– Målgruppen er alle som jobber med arbeidsinkludering. Det vil si både de som arbeider med arbeidsinkludering i praksis, på arbeidsplasser, i helsevesenet og Nav, og ikke minst studenter innen helse- og sosialfag, sier Fallet. 

– I tillegg kan det gi forskere et overblikk over oppsummert kunnskap innen et tema, som kan brukes både i undervisning og i videre forskning, sier hun.

 Biblioteket inneholder en rekke emneområder, som tilbakeføring til arbeidslivet, psykisk helse og arbeidsledighet. 

– Etter hvert som vi gjennomgår systematisk søk etter relevante kunnskapsoppsummeringer for hvert emne, vil norsk tittel og lenke til kunnskapsoppsummeringer gjøres tilgjengelige her, sier Fallet. 

Emnebiblioteket for arbeidsinkludering

Emnebiblioteket for arbeidsinkludering ligger på helsebiblioteket.no som et av flere tilgjengelige emner. For profesjonelle som ikke er tilknyttet universitet, høgskole eller helseforetak er helsebiblioteket.no den viktigste kilden til forskning og kunnskapsressurser.

Publisert: 22.01.21 | Pål Arne Kvalnes