English version
Illustrasjonsbilde fra OsloMet Makerspace.

Nytt EU-prosjekt baner vei for kvinner og teknologi

Prosjektet har som mål å gi flere kvinner tilgang til teknologi, digitale ferdigheter og lederstillinger.

EU har finansiert det treårige EQUALS EU-prosjektet med på 1,6 millioner Euro, og OsloMet koordinerer prosjektet.

Økt deltakelse fra kvinner

Menn driver ofte fram nyvinninger, noe som også kommer menn til gode. Utgangspunkt er derfor å øke deltakelsen av kvinner i forskning og innovasjon for å fremme digital inkludering.

Prosjektet vil bidra til å bygge inkluderende innovasjonsøkosystemer som kan dyrke fram en ny generasjon av kvinnelige innovatører. 

Det vil også adressere de økonomiske, sosiale og kulturelle røttene til ulikhet mellom kjønnene, som påvirker utdanning, sysselsetting og sosialt liv.

Les mer om EQUALS EU.  (ansatt.oslomet.no) 

Publisert: 21.08.20 | Olav-Johan Øye