English version

Nytt masterprogram i entreprenørskap

Uansett hvilken bachelorgrad du har, kan du søke master i entreprenørskap. Masteren passer for deg som har en indre skaperglede, er opptatt av innovasjon og ønsker å utfordre det etablerte.

Den nye masteren i entreprenørskap skal gi deg som student kompetanse i hvordan du kan bidra til endring og innovasjon. 

Studiet er designet for å gi deg kunnskap og ferdigheter du trenger som entreprenør, enten du ønsker å bli gründer i egen virksomhet eller jobbe med omstilling og innovasjon i etablerte organisasjoner. Du vil få kunnskap og praktisk erfaring som gjør at du kan utvikle, teste, tilpasse og kommersialisere nye produkter og tjenester som løser utfordrende problemer – og lede slike prosesser fra start til slutt.

Mer om Master i entreprenørskap

Handelshøyskolen ved OsloMet skal tilby masterprogrammet fra høsten 2022

Studiet er utviklet i samarbeid med Handelshøyskolen (Fakultet for samfunnsvitenskap), Institutt for informasjonsteknologi (Fakultet for teknologi, kunst og design), Engage (SFU ved NTNU) og Gründergarasjen

Det nye masterprogrammet kombinerer faglig fordypning innenfor ulike fagområder som entreprenørskap, innovasjon, forskningsmetode, økonomi, forretningsutvikling og strategi. Undervisningsopplegget er lagt opp slik at du som student skal lære entreprenørskap ved selv å erfare entreprenørskap. 

Masterprogrammet skal utdanne kandidater som har kompetanse til å jobbe med verdiskapende prosjekter i tverrfaglige team, og som er rustet til å være endringspådrivere i møte med etablerte fagfelt og i arbeidslivet for øvrig.

Hva er opptakskravet?

Det vil være krav om en opptaksprøve der du skal vise at du har en grunnleggende forståelse for entreprenørskapsfaget og kan sette dette i sammenheng med fagbakgrunnen din. Opptaksprøven kommer i tillegg til formelle krav for opptak til masterprogrammer ved OsloMet. 

Hva er målgruppen? 

Studiet er for deg som ønsker en praktisk entreprenørskapsutdanning på masternivå. Sammensetningen av studenter skal
skape et miljø basert på mangfold og tverrfaglighet, og gjennom programmet vil studentene erfare hvordan de utarbeider verdiskapende prosjekter, produkter og tjenester i tverrfaglige team.

Masterprogrammet ønsker studenter med ulik fagbakgrunn slik at vi kan etablere en tverrfaglig studentgruppe som kan løse samfunnets komplekse problemer. 

 • Arbeidsformer på studiet

  Studiet vil inneholde ulike arbeidsformer som: 

  • forelesninger
  • workshops
  • game-basert læring (kombinasjon av spill og læring)
  • inquiry-based learning (lærerne står klar for spørsmål)
  • ekspedisjoner
  • flipped classroom 
  • gruppe- og individuell veiledning av fagstab og mentorer
  • coaching/mentoring
  • casearbeid
  • gruppearbeid og samarbeid i tverrfaglige team
  • eksperimenter med hypotesetesting og jobbing med prototyper
  • deltakelse på seminarer og arrangementer med eksterne interessenter
  • arbeidskrav

Programmets oppbygging

Studiet har seks obligatoriske emner: 

I tillegg til de obligatoriske emnene, skal du velge fire valgemner der hvert emne er på ti studiepoeng. For at du skal få den rette fagkunnskapen innenfor sektoren du tenker å jobbe i, vil det være mulig å velge valgemner på tvers av fakultetene ved OsloMet. 

Du finner studiets oppbygning på studiepresentasjonssiden for masterprogrammet. 

Kontakt oss

Laster inn ...

Les videre

Even Haug Larsen i aksjon i en forelesningssal.
Opptatt av entreprenørskap? Sjekk dette studiet

Kanskje din fremtidige jobb er en arbeidsplass du skaper selv? Høsten 2022 starter OsloMet opp et masterprogram i entreprenørskap der du skal starte en bedrift sammen med medstudenter.