Nytt rekordopptak til OsloMet

Nye OsloMet-studenter og faddere i gule t-skjorter, går opp en trapp inne på campus.

Igjen opplever OsloMet økt interesse for høyere utdanning. 8482 studenter har fått tilbud om studieplass ved universitetet, noe som er 543 flere enn fjorårets rekord. Ved 34 av studiene er poenggrensen over 50 for å komme inn.

Daværende fungerende rektor ved OsloMet, Nina Waaler, er godt fornøyd med tallene.

– Det er tydelig at tiden vi har vært gjennom motiverer til å satse på høyere utdanning, noe som har stor betydning for samfunnet, sier Waaler.

Korte utdanninger attraktive

Årsstudier er svært populære også i år. Seks årsstudier er blant de ti studiene med høyest konkurranse om plassene. I tillegg har antall studenter over 30 år som har fått studieplass steget med 155 fra i fjor.

– Erfaringer fra pandemien og det tøffe arbeidsmarkedet har nok i år igjen hatt innvirkning på opptakstallene. Det er også stort behov for mer og ny kompetanse i arbeidslivet, og vi skal fortsette å øke bredden og fleksibiliteten i vårt utdanningstilbud for å imøtekomme behovet, sier Nina Waaler.

Økonomi, administrasjon og ledelse

Studier i økonomi, administrasjon og ledelse er blant de mest attraktive studiene ved OsloMet.

Med 64,4 i poenggrense topper økonomi og ledelse lista over studiene ved OsloMet med hardest konkurranse om plassene, og antall kvalifiserte søkere til bachelor i administrasjon og ledelse i offentlig virksomhet har økt med over ti prosent fra i fjor.

– Det er et godt signal at så mange ønsker å bidra til utvikling og innovasjon i arbeids- og næringsliv, og ikke minst til omstilling av offentlig sektor, sier Nina Waaler.

Portrett av Nina Waaler.

Fungerende rektor Nina Waaler. Foto: Sonja Balci / OsloMet.

Populære helse- og sosialfag

Sykepleieutdanningen er fremdeles svært populær, og har økte poenggrenser til 49,2 og 50,6 for henholdsvis studiested Kjeller og Pilestredet.

I tillegg har paramedisin økt poenggrense for å komme inn til 59,2, mot 58,7 i fjor. Studier som bioingeniør, farmasi og fysioterapi er også svært populære.

Mange søker seg også til sosialfag, og både sosialt arbeid, vernepleie og barnevern er blant utdanningen som har flest kvalifiserte søkere.

– Vi har lenge opplevd stor interesse for sykepleie og andre helse- og sosialfaglige utdanninger ved OsloMet, og ser det som et tegn på at mange trekkes til sikre yrkesveier som handler om å hjelpe medmennesker. Slik kompetanse har pandemien understreket viktigheten av, sier Nina Waaler.

– I tillegg er helseyrkene stadig mer preget av teknologi, noe som også kan være en årsak til at populariteten holder seg, sier hun.

Teknologistudier trekker

Studentene fortsetter å strømme til IT-studiene ved OsloMet, og årsstudiet i informasjonsteknologi har nest høyest poenggrense av alle studiene ved universitetet med 62,3 poeng.

Utdanningen for anvendt datateknologi har også økt pågang med fem kvalifiserte førstevalgsøkere som konkurrerer om hver studieplass.

– De gode tallene harmonerer med behovet for IT-kompetanse i samfunnet, og spesielt er det gledelig å se at kvinneandelen på IT-studiene ved OsloMet samlet har økt fra 31 prosent i fjor til 36 prosent i år, sier Nina Waaler.

Økning for nisjeutdanninger

– Vi ser at søkertallene til flere nisjeutdanninger øker ved OsloMet. Dette tyder på at stadig flere følger egen interesse, og ønsker seg spesialisert kompetanse for sin karrierevei, sier Nina Waaler.

Eksempelvis har poenggrensene nok et år økt for helsefaglige studier som radiografi og tannteknikk, og for studier som tegnspråk og tolking, og dokumentasjonsforvaltning.

Trafikklærerstudiet fortsetter oppgangen fra i fjor med 35 prosent flere kvalifiserte søkere.

Studieretningen i mote og produksjon på bachelorstudiet i kunst og design fortsetter også med betydelig oppgang, og ligger i år på tredjeplass på lista over studiene med størst konkurranse om plassene.

Pandemikonsekvenser for lærerutdanningen?

Som resten av landets høyere utdanningsinstitusjoner, opplever OsloMet en nedgang i interesse for grunnskolelærerutdanningene. Likevel er OsloMet nesten alene om å ha konkurranse om studieplassene til flere av disse, noe som betyr godt kvalifiserte søkere.

Nina Waaler tror nedgangen kan henge sammen med det høye presset på læreryrket under pandemien, og etterlyser en felles dugnad for å heve engasjementet for en sårt tiltrengt yrkesgruppe.

– Grunnskolelærerne er blant de viktigste yrkesutøverne vi har! De bereder grunnen for all samfunnsutvikling ved å gi barna våre en god faglig og sosial ballast for framtiden.

– Nå er det avgjørende at utdanningsinstitusjonene, myndighetene og praksisfeltet går sammen om å finne ut hvordan vi hever vilkår, status og interesse for læreryrket, sier hun.

Barnehagelærerutdanningen har gode og stabile tall også i år, og blant yrkesfaglærerutdanningene er det helse- og oppvekstfag som skiller seg ut med størst økning i søkertall og høyere poenggrense.

Topp 10: poenggrenser OsloMet

 1. Økonomi og ledelse, deltid, årsstudium – 64,4
 2. Informasjonsteknologi, årsstudium – 62,3
 3. Økonomi og ledelse, årsstudium – 62,2
 4. Paramedisin, bachelor – 59,2
 5. Dokumentasjonsforvaltning, årsstudium, deltid – 58,4
 6. Medier og kommunikasjon, årsstudium – 58,2
 7. Journalistikk, bachelor – 57,6
 8. Bioingeniør, bachelor – 57,3
 9. Bibliotek- og informasjonsvitenskap, årsstudium – 56,9
 10. Fysioterapi, bachelor – 56,8

Topp 10: antall kvalifiserte førstevalgsøkere OsloMet

 1. Økonomi og administrasjon – 937
 2. Sykepleie, Pilestredet – 816
 3. Fysioterapi – 800
 4. Sosialt arbeid – 655
 5. Barnevern – 584
 6. Administrasjon og ledelse i offentlig virksomhet – 538
 7. Informasjonsteknologi, årsstudium – 486
 8. Barnehagelærer – 474
 9. Anvendt datateknologi – 466
 10. Vernepleie – 455

Kontakt

Laster inn ...
Publisert: 22.07.21 | OsloMet