illustrasjon av hverdagsgjenstander

Nytt SIFO-notat om bærekraftig forbruk

I dette notatet har vi samlet resultater fra pågående prosjekter knyttet til temaene miljøholdninger, reparasjon, betalingsvillighet, spisevaner og julegaver.

Forbruket må legges om og på mange områder reduseres for at vi skal nå målene i klimapolitikken og få til et grønt skifte. Men en forbruksomlegging er utfordrende på mange måter og mange spørsmål reises. Hvem har ansvaret for en forbruksomstilling: forbrukere, myndigheter eller næringsliv? Hva er de viktigste tiltakene og hvordan vet vi at tiltakene har noen effekt?

Hva slags kostnader vil være forbundet med en forbruksomlegging, og er miljømessig bærekraft forenlig med mål om sosial og økonomisk bærekraft? Dette siste spørsmålet har blitt grundig aktualisert den siste tiden hvor den offentlige debatten for alvor, på godt og vondt, er blitt preget av spørsmål knyttet til vårt individuelle ansvar for klima- og miljøkrisa. Nye begreper som flyskam og kjøttskam har fått en betydelig oppmerksomhet og i stor grad plassert et moralsk ansvar på oss som individuelle borgere og forbrukere.

Tittelen på dette notatet problematiserer hvilken rolle forbrukeren har i arbeidet med å endre samfunnet i mer bærekraftig retning. Vi har samlet resultater fra pågående prosjekter knyttet til temaene miljøholdninger, reparasjon, betalingsvillighet, spisevaner og julegaver. Tekstene i notatet ble presentert på frokostseminar på Kulturhuset 22. oktober.

Last ned rapporten her!

Kontakt

    Laster inn ...