OsloMet med nytt rekordopptak

Nye OsloMet-studenter sammen med prorektor Nina Waaler i studenthallen på campus.

Foto: Prorektor Nina Waaler sammen med nye OsloMet-studenter.

8602 studenter har fått tilbud om studieplass ved OsloMet, 120 flere enn i fjor. På 28 av studiene er poenggrensen over 50 for å komme inn.

Prorektor for utdanning ved OsloMet, Nina Waaler, er glad for at universitetet stadig får flere studenter.

– Tallene viser at vi tilbyr relevante utdanninger som er attraktive for både nye studenter og de som fyller på med mer utdanning. Dette er viktig for kompetansehevingen i avgjørende yrkesgrupper for samfunnet, sier Waaler.

Populære årsstudier

Igjen opplever OsloMet at de korte studietilbudene er attraktive. Syv årsstudier er blant topp ti med høyest konkurranse om plassene.

Årstudier i økonomi og ledelse topper lista over studier med høyest poenggrense ved universitetet med 61,8 poeng, foran informasjonsteknologi med 60,5 i poenggrense.

– Det er stort behov for mer og ny kompetanse i arbeidslivet, og vi jobber kontinuerlig med å utvikle et stadig mer fleksibelt utdanningstilbud, sier prorektor for utdanning, Nina Waaler.

– At studiene i økonomi, ledelse og informasjonsteknologi er blant de mest populære, lover godt for innovasjonen i arbeids- og næringslivet fremover, og for utviklingen av offentlig sektor, sier Waaler.

Portrett av Nina Waaler.

Prorektor Nina Waaler. Foto: Sonja Balci / OsloMet.

Viktige samfunnsyrker på topp

Helseutdanninger fortsetter å være attraktive utdanninger ved OsloMet.

Studier i ortopediingeniørfag, paramedisin, bioingeniørfag og fysioterapi er blant de ti mest populære studiene ved universitetet, alle med over 55 i poenggrense.

På lista over de ti studiene med høyest antall kvalifiserte førstevalgsøkere er studier i sykepleie, sosialt arbeid, barnevern og vernepleie.

Også lærerutdanninger opplever økt popularitet for første gang siden før pandemien. Blant annet har poenggrensen for grunnskolelærer 5.-10. trinn med matematikk økt med 1,7 poeng fra i fjor, og er nå på 48,4 poeng.

– Jeg er glad for at studier som handler om å gjøre noe for andre er attraktive, og spesielt for at flere vil bli lærere igjen. Vi har opplevd en tøff tid, og lever fremdeles med mye usikkerhet rundt oss. Da er det flott å se at studentene ønsker trygge jobber som samfunnet har stort behov for, og som utgjør en stor forskjell for enkeltmennesket, sier Waaler.

OsloMet opplever også økt andel av menn til flere lærer- og helseutdanninger. Eksempelvis har 27 prosent flere menn fått tilbud om plass ved barnehagelærerutdanningen i år enn i fjor, og 34 prosent flere til sykepleieutdanningen i Oslo.

Flere kvinner til teknologistudier

OsloMet har også i år økning i antall kvinner med tilbud om studieplass ved flere av teknologistudiene ved universitetet. Størst er økningen på bachelorstudiet i informasjonsteknologi, med 57 prosent høyere kvinneandel i forhold til i fjor.

– Vi har lenge hatt en satsing på å få flere jenter til å velge IT-, teknologi- og ingeniørfag ved OsloMet, og jeg er glad for at økningen fortsetter. Vi trenger enda flere, og jeg håper vi sammen med de nye kvinnelige studentene våre fortsetter å inspirere jenter til å velge disse fagretningene fremover, sier prorektor for utdanning, Nina Waaler.

Topp 10: poenggrenser OsloMet

 1. Økonomi og ledelse, årsstudium, deltid – 61,8
 2. Informasjonsteknologi, årsstudium – 60,5
 3. Økonomi og ledelse, årsstudium – 60,4
 4. Ortopediingeniør, bachelor – 59
 5. Journalistikk, bachelor – 56,7
 6. Paramedisin, bachelor – 56,7
 7. Dokumentasjonsforvaltning, årsstudium, deltid – 55,9
 8. Bioingeniør, bachelor – 55,6
 9. Fysioterapi, bachelor – 55,4
 10. Kunst og design - mote og produksjon, bachelor – 55,4

Topp 10: antall kvalifiserte førstevalgsøkere OsloMet

 1. Økonomi og administrasjon – 825
 2. Fysioterapi – 757
 3. Sosialt arbeid – 627
 4. Sykepleie, Oslo – 598
 5. Barnevern – 535
 6. Anvendt datateknologi – 501
 7. Administrasjon og ledelse i offentlig virksomhet – 439
 8. Barnehagelærer – 397
 9. Vernepleie – 393
 10. Grunnskolelærer, 1.-7. trinn – 301

Kontakt

Laster inn ...
Publisert: 25.07.22 | OsloMet