Smilende 14-årig jente med brunt hår og rutete skjorte gjør skolearbeid foran pc hjemme på rommet.

Skal spørre osloungdom om koronatiden

35.000 ungdommer i Oslo får nå anledning til å fortelle om hvordan de har det under korona-epidemien.

– Vi er veldig glad for at Oslo kommune vil samarbeide med oss om denne undersøkelsen, slik at elevene kan svare i løpet av skoletiden, sier prosjektleder Anders Bakken. – Vi  håper de fleste velger å delta, slik at vi får så gode data som mulig.

Han og et team av ungdomsforskere har jobbet i påsken med å ferdigstille et spørreskjema på rekordtid.

Formålet med undersøkelsen er å få innblikk i hvordan korona-epidemien påvirker ungdom i Oslo. Undersøkelsen er anonym, og elevene velger selv om de vil delta.

Hvilke følger får restriksjonene?

– Vi vil kartlegge Oslo-ungdoms hverdagsliv og livskvalitet, og hvordan de opplever Korona-situasjonen mens de ennå er underlagt strenge restriksjoner, understreker Bakken.

Forskerne håper undersøkelsen vil gi svar på hvordan ungdom generelt har det under korona-epidemien, og hvordan den har påvirket livene deres. 

Spørreundersøkelsen vil også gi viktig kunnskap om ungdoms skolesituasjon, og hva slags kontakt de har med venner og familie. Forskerne ønsker å kartlegge ungdommenes forhold til smittevernreglene, tillit til myndighetene og om livskvalitet, stress og fysisk aktivitet.  

Gir ungdommene en stemme

Prosjektet gir alle byens ungdommer en mulighet til å fortelle politikere, forskere og andre om deres liv under korona-epidemien.

– Håpet er at resultatene vil bidra til å gjøre koronahverdagen dere bedre, sier Bakken.

Undersøkelsen gjennomføres fra 23. april 2020.

Kontakt prosjektleder

    Laster inn ...