Bildet viser en typisk colombiansk bonde som bærer en klase bananer. Foto: Juan Apolinar/Unsplash

Over halvparten av oss boikotter varer

Nordmenn lar være å kjøpe produkter som er laget under dårlige arbeidsvilkår, har en produksjon som ødelegger miljøet eller strider mot menneskerettene.

Hva mener forbrukerne om menneskerettigheter rundt forbruksvarer? Er forbrukerne opptatt av etisk forbruk?

Disse problemstillingene blir belyst i en ny rapport skrevet av Alexander Schjøll og Christian B. H. Thorjussen på oppdrag fra Amnesty International Norge.

56 prosent sier at de er enig eller helt enig i en påstand om at de boikotter enkelte varemerker. Bruken av boikott har vokst signifikant med 7 prosentpoeng siden 2006. 

Undersøkelsene viser at 20 prosent av nordmenn er etiske forbrukere.  

Disse etiske forbrukerne er opptatt av at produksjonen foregår på en etisk måte og at den er miljøvennlig. Den typiske etiske forbruker er en kvinne som stemmer til venstre på den politiske høyre-venstre aksen. Andre forhold spiller ikke inn.

SIFO har gjort studier om etisk forbruk tidligere. En sammenligning med tidligere års resultater viser at andelen som har kjøpt merket mat (enten økologisk, miljømerket eller rettferdig handel) siste 4 uker har økt siden 2012.

Rapporten er basert på en spørreundersøkelse med et med et representativt utvalg av voksne nordmenn (N = 1 003) for å si noe om holdningene til etisk forbruk og rapportert adferd.

Last ned rapporten her!

Alexander Schjøll og Christian B. H. Thorjussen: Menneskerettigheter og etisk forbruk. SIFO-rapport nr. 9-2019

Bildet viser en typisk colombiansk bonde som bærer en klase bananer. Foto: Juan Apolinar/Unsplash

Kontakt

Laster inn ...