Nytt ph.d.-program i samfunnsvitenskap

Det nye doktorgradsprogrammet legges frem for endelig godkjenning i Universitetsstyret 17. juni.

Publisert: 03.05.21 | Pål Arne Kvalnes