Forsker og programleder Lars Inge Terum.

Lanserer podcast om arbeidsinkludering

Hva skjer med de som allerede slet med å få seg jobb når antallet arbeidsledige skjøt i været som følge av koronakrisen? Dette er tema for første episode av KAI-podden.

– Cirka 20 prosent i Norge er uten arbeid. Denne gruppen kan du igjen dele i to der den ene gruppen er friske arbeidsledige og den andre gruppen er uten arbeid på grunn av helseplager, sier professor og nybakt programleder Lars Inge Terum. 

Terum skal ta for seg det mangfoldige feltet arbeidsinkludering i den nye podcasten KAI-podden. KAI står for Kompetansesenter for arbeidsinkludering

Ekstra mye arbeidsledighet

Temaet og feltet er alltid aktuelt, men ekstra aktuelt nå under koronautbruddet der antallet arbeidsledige har skutt i været. 

– Arbeidsinkludering er et stort og komplisert felt og ved å invitere inn ulike mennesker med ulike synspunkter på dette kan vi bidra til å kaste lys over de ulike sidene ved temaet, sier Terum.

Lars Inge Terum i studio under innspilling av KAI-podden.

Lars Inge Terum i studio under innspilling av KAI-podden. Foto: Hallvard Lavoll.

Strid om metodene

Folk ser inn i dette feltet på ulike måter og det er langt flere enn én oppfatning her.

– Spenningene mellom arbeid, helse og velferd berører mange mennesker, og er viktige for velferdsstatens bærekraft. Med KAI-podden ønsker jeg å få belyst spenninger og dilemmaer fra ulike synsvinkler 

For hvordan en angriper utfordringen med arbeidsledighet er det mange meninger om.

– Det er strid om metodene og tiltakene for å få å folk i arbeid. Og kanskje er det slik at ikke alle skal tvinges i arbeid heller, sier Terum. 

Få med deg siste episode av KAI-podden.

Publisert: 16.06.20 | Pål A. Kvalnes