Voksen hand holder i en barnehand.

REACH endrer navn til Storbybarn

REACH heter nå Storbybarn. – Vi tror det blir enklere å forstå at forskningen handler om oppvekst i storbyen.

Hvorfor skifter REACH navn til Storbybarn? 

– Den enkle forklaringen er at «Storbybarn» kommuniserer bedre målet med forskningen enn REACH (Center for interdisciplinary research for qualities in Early Childhood Education and Care), som var et akronym fra en forskningssøknad vi sendte i 2017. Vi fikk ikke tildeling, men svært gode tilbakemeldinger fra sakkyndig komite. Vi bestemte da å fortsette arbeidet, og samtidig legge oss tettere opp til OsloMet sin profil: storby, tverrfaglighet, mangfold, regionalt nedslagsfelt, forteller Mette Tollefsrud.

Tollefsrud er leder for den tverrfaglige satsningen Storbybarn. Hun tror det nye navnet gir bedre assosiasjoner til oppvekst i storbyen.

– Undertittelen er forskning på barndom i storby. Det synliggjør at navnet springer ut fra et universitetsmiljø – og barndomsbegrepet gir «storbybarn» en kontekst, sier hun.

Samarbeid med Søndre Nordstrand

Storbybarn skal ha fokus på levekårsutsatte bydeler i Oslo.

– Vi har valgt å ha særlig oppmerksomhet på levekårsutsatte områder og håper og tror at et tettere samarbeid med sektoren vil kunne være et bidrag for sosial utjevning, sier Tollefsrud. 

Bydel Søndre Nordstrand, med avdeling for oppvekst og nærmiljø, har siden høsten 2019 vært prosjektbydel for REACH (nå Storbybarn). 

– Sammen med bydelen har vi høstet erfaringer, utviklet modeller for samarbeid og igangsatt prosjekter. Dialog og felles møteplasser med ledere og ansatte i praksisfeltet har vært avgjørende som en metodisk tilnærming for å sikre relevans - og representativitet fra brukergruppene, sier hun.

Vil forstå oppvekst i storbyen

Tollefsrud mener levekårsutfordringer, trangboddhet, familiefattigdom, befolkningssammensetning og byutvikling er viktig for å forstå barndom i storby.

– Tematikken må forsterkes og tydeliggjøres i profesjonsutdanningene. Forskning og profesjonskompetanse som omhandler sosial ulikhet som utgår fra sosialfagene må tilflyte barnehagelærerutdanningen og vise versa. Det er kritisk viktig at kompetansen kommer våre studenter i utdanningen og praksisopplæringen til gode, forteller Tollefsrud. 

Målene Storbybarn har satt seg er å:

Publisert: 28.04.22 | Pål Arne Kvalnes